Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK: O budúcnosti Európy musíme rozhodnúť všetci spoločne

hlavná foto

Zástupcovia regiónov, miest a obcí vo štvrtok 6. júla diskutovali na zasadnutí komisie CIVEX Európskeho výboru regiónov v Bruseli o budúcnosti Európy. Paralelne s diskusiami o Bielej knihe, ktorá aktuálne prebieha medzi hlavami štátov Európskej únie, sa diskusia presúva aj na širokú verejnosť.

„Predseda Európskej rady Donald Tusk požiadal regióny a mestá, aby sa vyjadrili, akú budúcnosť pre Európu chceme. Práve mestá a obce sú obyvateľom najbližšie, preto považujem tento krok predsedu Rady za správny a opodstatnený,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Diskusia o budúcnosti Európy bola naštartovaná práve počas minuloročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ na samite v Bratislave, a to tesne po výsledkoch referenda o brexite v Británii. Európska komisia na čele J. C. Junckerom predložila 1. marca 2017 plán na ďalšie fungovanie s piatimi scenármi, o ktorých teraz diskutujú zástupcovia štátov, Európsky parlament, ale zapojiť sa môže aj široká verejnosť napríklad prostredníctvom online formulára Európskeho výboru regiónov.

„Diskusiu by sme nemali limitovať na päť scenárov, ale zamerať sa práve na to, akú Európu občania chcú a aké majú očakávania od nás, ako ich zástupcov doma a v Bruseli. Len tak sa vyhneme často populistickým výrokom euroskeptikov, že rozhodnutia sú prijímané ďaleko v Bruseli a my na ne nemáme žiaden dosah. To, že názory občanov sú mienkotvorné, demonštrovali milióny ľudí počas marcových osláv 60. výročia Rímskych zmlúv, keď vyšli do ulíc v celej Európe a vyslovili podporu Európskej únii a jej hodnotám. Pri diskusii ako ďalej nesmieme zabudnúť na to, čo nám EÚ priniesla. Mier a slobodu,“ doplnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Komisia CIVEX sa zaoberá otázkami občianstva, riadenia, inštitucionálnych a vonkajších záležitostí a za slovenskú národnú delegáciu v nej regióny zastupuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, a mestá a obce reprezentujú Jaroslav Hlinka, starosta mestskej časti Košice – Juh a Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok.

Foto zdroj: BSK


Počet zobrazení: 860x