Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Registrácia na Európsky týždeň regiónov a miest otvorená

hlavná foto

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest pripravuje Bratislavský samosprávny kraj seminár pod názvom „Third Industrial Revolution: What appropriation in the Territories?“, ktorého témou bude tretia priemyselná revolúcia z pohľadu regiónov. Cieľom seminára je prostredníctvom konkrétnych príkladov diskutovať ako jednotlivé regióny zavádzajú inteligentné – smart riešenia vo svojich územiach. 

„Župa sa aktívne zaoberá navrhovaním krokov pri prechode na inteligentný región už od minulého roku, kedy sme počas 7. Európskeho samitu regiónov a miest dotiahli na Slovensko jednu zo špičiek v tejto oblasti ekonóma Jeremyho Rifkina, ktorý vytvoril smart stratégie pre severofrancúzsky región Hauts-de-France, Rotterdam, Hág a Luxembursko,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo. 

Bratislavský kraj má ambíciu stať sa priekopníkom v zavádzaní smart riešení na Slovensku. A to nielen vytváraním príležitostí na podnetné diskusie, ale najmä aktivitami. Jednou z prvých aktivít je katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý je navrhnutý pre mestá a obce a obsahuje konkrétne opatrenia. 

„Neustály hospodársky nášho kraja prináša problémy v oblasti životného prostredia. Viac obyvateľov znamená viac áut, viac zastavaného územia a menej parkov, stromov, vinohradov, ktoré ustupujú obrovskej výstavbe. Regionálna úroveň je silným a kľúčovým hráčom pri adresovaní súčasných ekonomických a najmä environmentálnych výziev. Dôkazom sú aj reakcie amerických regionálnych politikov na odstúpenie USA od Parížskej klimatickej dohody, ktorí vyhlásili, že sa ňou budú aj naďalej riadiť. Tak sa im pravdepodobne podarí klimatické záväzky, ktoré ich prezident odmietol, naplniť. Preto aj my v našom kraji chceme iniciovať aktivity v našich mestách a obciach, pretože tie sú najviac zraniteľné dôsledkami vysokého ekonomického rastu kraja,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli, a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a akademici z celej Európy vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Od 9. do 12. októbra sa v belgickej metropole stretne približne 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy a mimo nej na zhruba 130 seminároch, diskusiách, výstavách a podujatiach zameraných na nadväzovanie kontaktov, ktoré sa týkajú regionálneho a miestneho rozvoja. Podujatia spoluorganizuje Európsky výbor regiónov, Európska komisia zastúpená Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku a 13 ďalšími generálnymi riaditeľstvami, viac ako 170 regiónov a miest, ktoré spolupracujú v rámci 28 regionálnych partnerstiev na príprave zaujímavého programu, ktorý pokrýva rôzne otázky kohéznej politiky. Registrovať sa môžete na webovej stránke: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog&conferenceId=1e2754f05af7bd32015c9ad616ab000c

 

Počet zobrazení: 910x