Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Bratislavská župa sa prezentovala v Bruseli

hlavná foto

Bratislavská župa sa v sobotu prezentovala na podujatí Open doors - Deň otvorených dverí európskych inštitúcii, ktoré patrí k už tradičným, mimoriadne zaujímavým a obľúbeným podujatiam.

Svoje dvere v tento deň otvorili nielen Európsky parlament, Európska komisia či Rada Európskej Únie, ale rovnako aj Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Regióny Európskej únie dostali priestor na prezentovanie sa vo Výbore regiónov, ktorý im poskytol prezentačné stánky. Vo Výbore regiónov sa na stánkoch prezentovalo viac ako 50 regiónov z celej Európy.

Bratislavský samosprávny kraj sa už tradične zúčastnil tohto podujatia. Tento rok mal spoločný stánok spolu s Košickým, Nitrianskym a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Na podujatí, ktoré je určené pre širokú verejnosť, sa tento rok sa zameral na prezentáciu turistického ruchu, jeho potenciálu, a na krásy a tradície Bratislavskej župy.

Pripravených bolo množstvo propagačných materiálov, či už z oblasti turistických atraktivít, kultúry a histórie. Malým lákadlom pre návštevníkov stánku boli aj pripravené darčeky ako perá, cukríky či magnetky s logom Bratislavského samosprávneho kraja.

O stánok Bratislavského kraja bol zo strany návštevníkov veľký záujem, o čom svedčí rozdané množstvo propagačných materiálov. Návštevníci sa zaujímali sa o cestovný ruch. Starších oslovili skôr kultúrne pamiatky, mladí sa zaujímali o kultúrne a športové možnosti kraja.

Deň  otvorených dverí obohatili aj rôzne kultúrne, tanečné a hudobné vystúpenia.

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 1148x