Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK pozýva na seminár : Tretia priemyselná revolúcia (10. október 2017)

hlavná foto

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest by sme Vás radi pozvali na seminár, organizovaný Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi, na tému „Tretia priemyselná revolúcia: a jej implementácia v území.“

Tretia priemyselná revolúcia v súčasnosti prebieha paralelne vo viacerých oblastiach: transformácia energetiky, digitálne technológie, post karbónová spoločnosť, prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Je dôležité pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku, ako môžeme zabezpečiť, aby sa do tohto procesu zapojili všetci občania. 

Počas semináru sa uskutoční prezentácia niekoľkých iniciatív, ktoré ilustrujú realizáciu tretej priemyselnej revolúcie a následne prebehne diskusia s účastníkmi. Riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Šteiner predstaví konkrétne nástroje, ktoré pomôžu mestám a obciam Bratislavského kraja prispôsobiť sa negatívnym dopadom klimatickej zmeny.

Seminár sa uskutoční v utorok 10. októbra 2017 v priestoroch Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli, Rue d’Arlon 63 v čase 11:15 do 13:00.

Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a členovia akademickej obce vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Ide o sériu seminárov, ktoré organizujú Generálne riaditeľstvá Európskej komisie, Výbor regiónov, partnerstvá regiónov a miest a európske akademické siete. Je tiež uznávanou platformou pre politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšie verejné podujatie svojho druhu v Európe.

Je potrebné registrovať sa do 29. septembra 2017.

Prihlášku na seminár nájdete TU.

Kód semináru: 10B21

 

FOTO: EWRC


Počet zobrazení: 858x