Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Vedecká podpora pre rast, prácu a udržateľnosť - príklady z ekopriemyslu

hlavná foto

Európska únia v posledných rokoch prijala viacero dôležitých dokumentov podporujúcich „zelené smerovanie“. „Mali by sme to považovať za zelenú revolúciu?“ Opýtal sa účastníkov konferencie moderátor Leen Hordijk. Jeho otázku následne zodpovedal zástupca mesta  Štokholm, ktoré ako prvé získalo titul  Zeleného mesta v Európe. „V minulosti bolo hlavné mesto Švédska preplnené autami a trápilo ho znečistené ovzdušie. To, prečo sme sa rozhodli aplikovať ekologické riešenia nebola „zelená revolúcia“, ale racionalizácia mesta, vďaka ktorej sme zlepšili kvalitu života ľudí.“ Do roku 2022 by mali všetky autobusy v Štokholme jazdiť na etanol a bioplyn s minimálnym dopadom na životné prostredie.  Do roku 2050 by mesto Štokholm nemalo produkovať takmer žiadne škodlivé emisie.“ 

15. mája 2012 sa zišlo široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí, ktorí mali za cieľ identifikovať, kde je potrebná vedecká podpora na posilnenie ekopriemyslu. Tento hospodársky segment by mal v blízkej budúcnosti napomôcť ekonomickému rastu a vytrvávaniu pracovných príležitostí. Jednotlivý rečníci mali za úlohu pridržiavať sa dvoch kľúčových otázok:

1. Kde bude potrebná nová vedecká podpora?

2. Kde budú potrebné nové štandardy?

Jednotlivé panely boli zamerané na tieto témy: voda, vzduch, odpad, obnoviteľná energia a energetická efektívnosť. Špičkoví odborníci z týchto oblastí rozpútali veľmi zaujímavú diskusiu. Viacerí z nich povedali, že naša budúcnosť začína, ale aj končí v mestách, pretože v nich žije viac ako 70% svetovej populácie. S problémom globálneho otepľovania sa musia v prvom rade vyrovnať európske metropoly. 

Ekopriemysel je zároveň výzvou pre jedinečnosť Európskej únie. V priebehu niekoľkých desaťročí štáty EÚ stratili vodcovskú pozíciu vo svete. Ivan Hodač (generálny tajomník Európskeho združenie výrobcov automobilov ACEA): „Väčšina priemyslu sa presunula do Ázie a u nás sa takmer prestáva vyrábať. Diskutabilným krokom členských štátov bolo poskytnutie dotácii na solárne panely, pretože tie sa dovážali z Číny a nevyrábali ich naše firmy. S takýmito krokmi by sme mali byť v budúcnosti opatrní. Potrebujeme udržať výrobu v Európe a to nielen automobilovú. Ak budeme poskytovať dotácie, malo by to pomôcť hlavne našim výrobcom. Inak stratíme náskok a tým aj naše postavenie.“ 

Európa je svetový líder v zelených technológiách. Tvorí  35% podiel celkového svetového trhu a celkový potenciál je oveľa väčší. Pri napĺňaní stratégie „Európa 2020“, ktorý Jean-Paul Peers (predstaviteľ Siemensu) označil za perfektný podnikateľský plán, môžeme vytvoriť 500 000 nových pracovných miest so stále stúpajúcou ročnou tendenciou. 

Zelené smerovanie nie je žiadna revolúcia, je to iba racionalizácia doterajšieho systému a možnosť pre Európu stať sa novým svetovým lídrom v tejto oblasti. Táto možnosť nám zároveň pomocou investícii ,vedy a výskumu dáva cestu ako sa dostať z krízy. Čo je potrebné uskutočniť, aby sa nám ciele EÚ podarilo naplniť? 

„Je nevyhnutné prijať zákony, ktoré firmám pomôžu určiť smerovanie a ľuďom nájsť tú správnu cestu.“

Soderholm Gunnar Söderholm 

(vedúci oddelenia životného prostredia v Štokholme)

 

Viac informácii o podujatí a zelených technológiách nájdete tu.

 

Foto: www.ec.europa.eu 

 

 


Počet zobrazení: 1036x