Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Český prínos pre bioekonomiku

hlavná foto

Vo februári 2012 Európska komisia prijala novú stratégiu pre udržateľnú bioekonomiku v Európe. Česká republika na túto udalosť reagovala konferenciou, kde boli pozvaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí predstavili potenciál Českej republiky. 

Prečo je bioekonomika dôležitá? Je potrebné uvedomiť si, že žijeme v rýchlo sa meniacej dobe. To, čo nám k prežitiu postačuje dnes, už nemusí postačovať zajtra. Európska únia sa snaží investovať do inovácii a rozvoja, pretože vďaka klimatickým zmenám sa o niekoľko rokov môžeme ocitnúť v diametrálne odlišnej situácii. Hrozby, na ktoré sa snaží bioekonomika reagovať sú voda, pôda a fosílne palivá. Osemnásť percent znečistenej vody vo Francúzku má na svedomí nešetrné poľnohospodárstvo. To spôsobuje, že ľudia sú nútení kupovať pitnú vodu v plastových fľašiach, a tým dochádza k výdavkom vo výške jednej miliardy eur. Poľnohospodárske znečistenie je dopĺňané chemickým, ktoré je spojené s výrobou plastových fliaš. Ako môžeme vidieť na tomto príklade jeden negatívny efekt môže spôsobovať reťazec ďalších reakcií, a preto musíme reagovať na nové výzvy racionalizáciou.

Európska komisia na základe svojich zistení jasne dokazuje, že sa to oplatí. Každé euro, ktoré teraz investujeme do biotechnológii sa nám v roku 2025 vráti desaťnásobne. Produkty, ktoré majú pridanú hodnotu z hľadiska trvalej udržateľnosti majú 4-5 násobne väčší potenciál vytvoriť nové pracovné príležitosti ako výroba tradičných produktov. Pätnásť percent fosílnych palív sa používa na iné účely ako na výrobu pohonných hmôt. Ak by sa nám podarilo začať vyrábať bioplasty dokázali by sme znížiť emisie CO2 o 67% a znížiť spotrebu energie o 50%. Sú to čísla, ktoré nám jasne ukazujú prečo by sme sa mali začať touto problematikou zaoberať. 

Predstaviteľka Európskej komisie Maiva Rute sa na celý problém zamerala z pohľadu poľnohospodárstva. „Ak by krajiny EÚ chceli dosiahnuť spotrebu hovädzieho mäsa na úrovni spotreby USA, všetka poľnohospodárska pôda na našom území by na to nepostačovala. No ak by sme si osvojili viac vegetariánske návyky ako je tomu Indii, ešte by nám ostalo pôdy nazvyš.“ V budúcnosti bude vo svete stále menej poľnohospodárskej pôdy, a preto musíme hľadať nové a inovatívne metódy, ktoré nám umožnia rýchlo a efektívne adaptovať sa. 

Ako na tieto výzvy reagujú naši susedia? Veľkú úlohu zohrávajú univerzity, kde sa študenti venujú novým výzvam. V spolupráci s rôznymi vedeckými inštitúciami a súkromným sektorom sa im darí vyvíjať inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú Českej republike presadiť sa na svetovom trhu. Napríklad PhD. študenti z Chemicko-technologického inštitútu v Prahe vyvinuli novú a lacnú metódu na monitorovanie znečistenia v jedle. Táto metóda sa začala vo veľkom používať v USA po katastrofe v Mexickom zálive. Medzi ďalšie objavy patrí napríklad očkovanie poľnohospodárskych zvierat proti kliešťom, vplyv geneticky modifikovaných rastlín na životné prostredie a iné. 

Konferencia bola ukončená vyhľadávaním partnerstiev, nadväzovaním kontaktov a výmene skúsenosti z danej oblasti.  

Viac informácii o bioekonomike nájdete tu.

Foto: www.genomicsinsociety.blogspot.be, www.news.mongabay.com
 

Počet zobrazení: 1404x