Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Bratislavský župan s eurokomisárkou Gabriel o podpore kultúry

hlavná foto

Dňa 4. februára 2021 sa predseda BSK Juraj Droba zúčastnil plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov. Počas diskusie s Mariyou Gabriel, komisárkou pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, apeloval na Európsku komisiu, aby venovala adekvátnu pozornosť podpore kultúry. 

 

Kultúrno-kreatívny priemysel patrí medzi sektory najviac postihnuté prebiehajúcou  pandémiou. Podľa štatistík utrpela kultúra po leteckom priemysle najväčšie finančné straty. „Kultúra patrí medzi dôležitý sektor hospodárstva, ktorý vo veľkej miere tvoria malé a stredné podniky či freelancery, ktorí sa kvôli pandémii ocitli v zložitej situácii. Zasiahnuté boli aj príjmy kultúrnych zariadení akými sú divadlá či múzeá. Je preto nevyhnutné, aby EÚ venovala adekvátnu pozornosť tomuto sektoru“, priblížil bratislavský župan. 

 

Počas diskusie predseda BSK Juraj Droba, pripomenul, že miestne a regionálne orgány majú dôležité kompetencie v oblasti kultúry a hrajú kľúčovú úlohu pri finančnej podpore umelcov aj prostredníctvom rôznych grantových schém, pričom predstavil aj bratislavskú regionálnu dotačnú schému, ktorá sa v území teší veľkej obľube. 

 

„Kultúrno-kreatívny sektor, ktorý je pandémiou obzvlášť zasiahnutý si zaslúži a potrebuje našu snahu. Mestá a regióny sú v tomto úsilí kľúčovými spojencami. Spoločnými silami dokážeme umožniť aby kultúra hrala zásadnú úlohu pri budovaní zelenej a odolnej Európy“, zdôraznila komisárka Gabriel na margo spolupráce s regiónmi, mestami a obcami.

 

Pri obnove kultúrneho a kreatívneho odvetvia je podľa predsedu BSK asistencia EÚ nevyhnutná. Bratislavský župan zdôraznil význam podpory hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva pre rozvoj regiónov. „Je potrebné, aby sme v tejto náročnej situácii hľadali efektívne a inovatívne riešenia, z ktorých bude profitovať kultúrna obec, a ktoré zároveň pomôžu odľahčiť rozpočty miest a regiónov, ktoré v dôsledku pandémie utrpeli veľké straty“, uzavrel predseda BSK. 


Počet zobrazení: 1682x