Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Finančná a hospodárska kríza: „Jeden krok dopredu.. alebo 10 krokov späť.“

hlavná foto

Takto odpovedal na otázku, ako vyriešiť krízu ekonóm a špecialista na krízu Edward Hugh počas podujatia v Európskom parlamente. „V Európskej únii sa musíme naučiť žiť spoločne a určiť si nejaké pravidlá. Podobne je tomu aj v manželstve, pretože pri spoločnej mene vplýva jedna krajina na druhú a to podmieňuje rast alebo nestabilitu. Je potrebné si uvedomiť, že kríza neprišla len s eurom, nie je to euro kríza, ale všetky krajiny sveta musia čeliť menšiemu či väčšiemu úpadku. Problém nastal už v 90. rokoch, kedy napríklad krajiny ako Nemecko začali ekonomicky rásť a iné krajiny ako Španielsko a Grécko sa snažili ešte len získať štátnu stabilitu. Ich ekonomický rast je posunutý o 10 rokov.“ Guillame Duval tvrdí, že Nemecko je len určitý model a kríze sa predísť nedalo. Ak by sa však pracujúcej vrstve zaručili ich sociálne práva a zvýšil by sa počet pracujúcich, spoločnosť by bola priaznivá pre štát a tým by sa zaručil ekonomický rast.

Preto aj EÚ prichádza s novým programom EURÓPA 2020, ktorá má prispieť k politickej, fiškálnej a bankovej únii, a zároveň k modernej a udržateľnej ekonomike.

Touto stratégiou by sa mala postupne  vyriešiť aj neustále rastúca nezamestnanosť mladých ľudí. Ďalším cieľom je zvýšiť zamestnanosť žien a odstrániť ich diskrimináciu. Neodmysliteľnou súčasťou  celej stratégie je taktiež zvýšiť počet miest a obcí zapojených do zelených projektov, informačných a komunikačných technológií a zdravotnej starostlivosti. Stratégia by mala zabezpečiť väčšiu istotu pre zamestnaných a tým zvýšiť ekonomický rast štátu. Jedným z najťažších cieľov EURÓPA 2020 bude zníženie chudoby medzi obyvateľstvom EÚ minimálne o 20 miliónov ľudí.  Inováciám by sa nemalo vyhnúť ani školstvo a zdravotníctvo. Do tohto programu by sa mali prijať aj demokratické a sociálne vyvážené práva pre zlepšenie ekonomiky trhu.

Ako ďaleko bude môcť zasahovať Európska únia  v oblasti sociálnych práv sa bude prehodnocovať na jeseň tohto roku. Z viacerých strán sa ozývajú pozitívne ohlasy, preto musíme naďalej tvrdo pracovať a krízu prekonáme.

Foto: www.aorillasdetenguerengue.blogspot.be


Počet zobrazení: 1153x