Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK sa zúčastní OPEN DAYS 2012 v Bruseli

hlavná foto

Od 8. do 11. októbra sa vo Výbore regiónov uskutoční podujatie OPEN DAYS 2012, ktoré bude súčasťou „Európskeho týždňa regiónov a miest“. Počas OPEN DAYS budú regióny a mestá prezentovať úspešné programy čerpania štrukturálnych fondov, implementovanie európskej legislatívy a iné.

Na podujatí sa bude prezentovať aj BSK v partnerstve s inými regiónmi počas seminára s názvom „Delivering Regional Growth through Innovation: Past, Present and Future“ (Dosahovanie regionálneho rastu prostredníctvom inovácií: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť) Seminár sa skladá z dvoch častí. V prvej budú prezentované výsledky zo súčasného programovacie obdobia, konkrétne inovácie v oblastiach podpory malých a stredných podnikov, zakladanie výskumných centier, ktoré spája napr. región, univerzitu, malé a stredné podniky, klastre, výskumné centrá. V druhej časti budú prezentované inovácie v oblasti služieb.     

Registrovať sa môžete tu.

Foto: www.ec.europa.eu

 


Počet zobrazení: 1126x