Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Deväť krokov ako zvýšiť používanie bicyklov v mestách

hlavná foto

CIVITAS je európska iniciatíva na podporu implementácie zelenej a trvalo udržateľnej dopravy v mestách. Vo svojich príručkách CIVITAS predstavuje výsledky uskutočnených projektov a ponúka overené postupy pri zavedení nových a inovatívnych riešení. Význam celého projektu spočíva v tom, že racionalizácia dopravy zlepší kvalitu života v mestách, ušetrí jej obyvateľom finančné prostriedky a v neposlednom rade zníži emisie vyprodukované automobilmi. Vedeli ste, že tí čo cestujú do práce na bicykli majú o 50% menšie riziko srdcového infarktu? Aj to je jeden z praktických dôvodov, prečo je potrebné sa tejto problematike venovať.  

V jednej z príručiek je vysvetlených deväť krokov pre zvýšenie používania bicyklov v mestách:
1.    Vytvorenie vedomostnej základne pre plánovanie
2.    Vytvorenie strategického plánovania
3.    Identifikácia a návrh pre novú infraštruktúru, služby a sprievodné opatrenia
4.    Menovanie zodpovedného subjektu pre správu a údržbu projektu
5.    Výzva na predloženie ponúk – tender
6.    Realizácia projektu
7.    Nové dopravné nariadenia
8.    Informačné kampane a propagácia
9.    Organizovanie vzdelávacích a bezpečnostných workshopov

Podrobné informácie o implementácii cyklistickej dopravy nájdete  v anglickom jazyku tu.

Projekt CIVITAS

Foto: www.eurocities.eu
 


Počet zobrazení: 1033x