Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zvečnite projekt

hlavná foto

Odfoťte výsledky projektov financovaných z prostriedkov EÚ vo svojom regióne a zapojte sa do súťaže o fotografické vybavenie v hodnote     1 000 EUR a výlet pre dve osoby do Bruselu.

Musí ísť o fotografie projektov, ktoré získali finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu. Na fotografii je potrebné zachytiť údaje o projekte – v hľadáčiku nevynechajte tabuľu s európskou vlajkou a informáciami o financovaní.
Do súťaže sa môžete prihlásiť v dvoch rozličných kategóriách:
1. ako zamestnanec organizácie, ktorá dostala prostriedky z fondov regionálneho rozvoja EÚ,

2. v kategórii pre širokú verejnosť
K účasti je potrebné, aby ste mali účet na sociálnej sieti Facebook, prostredníctvom ktorého sa môžete prihlásiť do súťaže do konca augusta.

V každej kategórii budú vybraní dvaja víťazi. O jednom z nich sa rozhodne vo verejnom online hlasovaní, ktoré prebehne v čase od 27. augusta od 7. septembra. Druhého víťaza v každej kategórii vyberie porota, ktorá posúdi estetickú hodnotu fotografií, mieru kreativity a ich význam z hľadiska regionálnej politiky EÚ.

Každý víťaz dostane poukážku v hodnote 1 000 EUR na nákup príslušenstva k digitálnemu fotoaparátu a výlet pre dve osoby do Bruselu počas Európskeho týždňa regiónov a miest 2012 (8. až 11. októbra).
 
Viac informácií tu
Prihlásiť do súťaže sa môžete tu

 

Foto: www.bydgoszcz.eu
 


Počet zobrazení: 1016x