Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zapojte sa do súťaže Inovácie pre udržateľnú Európu a získajte 30 000 EUR

hlavná foto

Zapojte sa do 5. ročníka Ceny občianskej spoločnosti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Odmeňovanie dokonalosti v iniciatíve občianskej spoločnosti a získajte 30 000 EUR.

Téma pre rok 2012: Inovácie pre udržateľnú Európu!

Odmenené budú projekty občianskej spoločnosti, ktoré dokázali, že nové iniciatívy v oblasti trvalo udržateľnej výroby a/alebo spotreby  viedli k vytvoreniu zelených pracovných miest v Európe.

Zapojiť sa môžu: organizácie občianskej spoločnosti na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni so sídlom v Európskej únii.

Cieľ:
-    odmeniť a povzbudiť konkrétne iniciatívy a úspechy občianskej spoločnosti, ktoré významne prispeli k podpore európskej identity a integrácie
-    zvýšiť povedomie o výhodách, ktoré organizácie občianskej spoločnosti môžu znamenať pre vytváranie európskej identity a občianstva, ktoré sú schopné podporiť spoločné hodnoty posilňujúce európsku integráciu.

Cena: 30 000 EUR

Termín pre podanie prihlášok: do 30. septembra 2012.
-    cena bude vyhlásená 12. decembra 2012

Podrobné informácie tu.

Formulár žiadosti tu.

Kontakt:
Mr Patrick FÈVE: Tel.: + 32 (0)2 546 96 16
or Mr Christian WEGER: Tel.: + 32 (0)2 546 95 86
Kontaktný formulár tu.

 

Foto: www.eesc.europa.eu


Počet zobrazení: 949x