Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Stáž na Delegáciách EÚ pre mladých absolventov vysokých škôl „Junior Professionals in the Delegations“

hlavná foto

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia schválili program stáží na Delegáciách Európskej únie nazvaný „Junior Professionals in the Delegations – JPD“.

Cieľom tohto programu je umožniť talentovaným absolventom vysokých škôl z členských štátov EÚ, aby nadobudli skúsenosti prostredníctvom práce v Delegáciách EÚ a tiež získali komplexnejší pohľad na realizáciu politík vonkajších vzťahov EÚ, vrátane spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Vybraných bude 54 stážistov za všetky členské štáty (t.j. 2 stážisti za každý členský štát):  

  • vybraným kandidátom bude ponúknutá stáž na obdobie 9 mesiacov (s možnosťou predĺženia na ďalších 9 mesiacov)
  • úspešní uchádzači o stáž budú zaradení na politické, tlačové a informačné úseky Delegácií EÚ v rôznych krajinách sveta. Európska komisia bude následne prijímať stážistov na miesta v jej pôsobnosti, t. j. ekonomika, humanitárna pomoc a pod.
  • stážista dostane mesačný grant vo výške 1 300 EUR, spolu s príspevkom na ubytovanie 1 000 EUR (celkovo tak stážista dostane 2 300 – 3 000 EUR v závislosti od mieste stáže)

Ako sa prihlásiť:

  • vyplniť prihlášku
  • prihláška musí byť zaslaná príslušnému členskému štátu (na kontaktnú adresu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky jpd@mzv.sk najneskôr do 10. septembra 2012)
  • prvotný výber uchádzačov bude prebiehať na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, finálny výber následne uskutoční ESVČ.

 

Viac informácií tu.

 

Foto: www.eeas.europa.eu


Počet zobrazení: 1977x