Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

WELL SPENT - Kohézna politika, ktorá pracuje pre prostredie

hlavná foto

S rozpočtom  350 miliárd eur na obdobie 2007-2013, je kohézna politika EÚ investičným nástrojom na podporu regionálneho rozvoja vo všetkých 27 členských štátoch. Pre obdobie 2014-2020, predstavuje predpokladaný rozpočet viac ako bilión eur, z ktorých tretina by mala byť investovaná do regionálnej politiky. V poslednej dobe bolo v rámci kohéznej politiky podporené množstvo infraštruktúrnych projektov. Zatiaľ čo projekty sa líšia v účele, všetky boli navrhnuté na sociálne a environmentálne ciele, aby sa tak zabezpečil priamy prínos pre regióny či obce. Cieľom projektov je tiež priblížiť Európu jej ľuďom - využiť miestne zdroje trvalo udržateľným spôsobom tak, aby ľudia prosperovali z týchto projektov a vytvorili si skutočný pocit vlastníctva nad kohéznou politikou.

Burgenland a Bratislavský región (Slovensko - Rakúsko)
Celkové náklady: 1,5 milióna eur
Ciele:
- obnova a budovanie migračných ciest pre divokú zver
- partnerstvo širokej škály odborníkov

Oblasť oddeľujúca rakúske Alpy a Karpaty, je domovom pre niektoré z najvzácnejších európskych druhov ako medveď hnedý, vlk, rys a červený jeleň. Bohužiaľ, biodiverzita v tomto regióne je ohrozená, keďže tradičné migračné cesty sú rozdelené umelými prekážkami ako sú diaľnice, mestské aglomerácie a poľnohospodárske oblasti. Bez voľného priechodu sa výskyt týchto druhov divokej zvery stal obmedzený len na niektoré malé oblasti a je preto pravdepodobné, že vyhynú pri prekračovaní prekážok.

Rakúske spolkové ministerstvo pre dopravné inovácie a technológie si je intenzívne vedomé tohto problému a preto v roku 2001 uskutočnili výskum, kde sa spojili mnohé strany, vrátane priestorových projektantov, ekológov, poľnohospodárov, lovcov a občianskych inžinierov. Títo stanovili trojročný plán na výstavbu nových trás, ktoré obsahujú "odrazové mostíky", vyrobené zo zalesnených rajov, ktoré budú viesť k bezpečným prechodným oblastiam nad diaľničnými bariérami. Rad mostov a podchodov, kde by divoká zver mohla slobodne obísť ľudské prekážky, by umožnil ich migráciu z východu na západ. Tento projekt sa má stať príkladom pre ďalšie projekty Euróspe týkajúce sa problematiky prekonania umelých bariér.

Viac informácií nájdete tu.

 

Foto: www.foeeurope.org
 


Počet zobrazení: 944x