Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Nový webový nástroj pre mestá: Referenčný rámec pre európske mestá s trvalo udržateľným rozvojom

hlavná foto

Tento nástroj vznikol z iniciatívy členských štátov, Európskej komisie a európskych samospráv s cieľom ponúknuť spoločný priestor na výmenu skúseností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest. Je úplne zadarmo a ponúka pomoc pri integrovaní princípov udržateľnosti do miestnych politík.
 

Nástroj môže pomôcť napr. pri tvorbe stratégií trvalo udržateľného rozvoja miest. Nabáda k jasnejšiemu pohľadu na vlastné ciele, ako aj na ich vplyv na udržateľný rozvoj. Užívateľa vedie k formalizovanému spôsobu písania stratégie. Umožňuje mu porovnávať plnenie jeho cieľov s cieľmi iných miest a čerpať od nich inšpiráciu.
 

Ďalšou funkciou je kontrola, či je daný projekt, stratégia, atď. vypracovaný v súlade s udržateľným rozvojom. Cez zoznam otázok zameraných na víziu udržateľného mesta sú užívatelia nástroja navádzaní k tomu, aby definovali vplyv svojho projektu na udržateľný rozvoj.
V neposlednom rade nástroj pomáha pri monitorovaní a vyhodnocovaní projektu, stratégie, atď. Ponúka súbor hodnôt a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja miest. Táto funkcia je mimoriadne užitočná pri prezentácii výsledkov stratégií.
 

Viac na o Referenčnom rámci tu: http://www.rfsc-community.eu/. Webový nástroj nájdete tu: http://app.rfsc.eu/. (Po kliknutí na registráciu „Sign up“ získate prístup zadarmo).
 


Počet zobrazení: 987x