Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK sa zúčastní 11. ročníka OPEN DAYS 2013 v Bruseli

hlavná foto

BSK sa aj tento rok aktívne zapojí do podujatia OPEN DAYS 2013, ktorý sa uskutoční v Bruseli v dňoch 7.-10. októbra 2013. OPEN DAYS je súčasťou „Európskeho týždňa regiónov a miest“ a bude pozostávať z viac ako 100 konferencií a workshopov medzi predstaviteľmi európskych regiónov a miest v spolupráci s európskymi asociáciami, špecializovanými agentúrami a univerzitami. Tento rok si bude 162 regiónov a 29 miest vymieňať znalosti a praktické skúsenosti v oblasti  regionálneho rozvoja a spolupráce.

Za Slovensko sa zúčastní Bratislavský samosprávny kraj ako súčasť tematického partnerstva „Acting together for a greater urban-rural cohesion“ (Spoločne pre väčšiu súdržnosť miest a vidieka). BSK bude spolupracovať s partnerskými regiónmi Bádensko-Württembersko (NEM), Dolné Sliezsko (POL), Dolné Rakúsko, Rhonské Alpy (FRA), švajčiarskym kantónom Bazilej, českým krajom Vysočina a autonómnym regiónom Sicília. Z lokálnych predstaviteľov sa zapoja mestá Varna (BULH), Salzburg (RAK) a Istanbul (TUR).
BSK bude organizovať seminár „Across and within borders – regional solutions for spatial challenges in urban-rural areas“ (Cezhraničná a vnútroregionálna spolupráca – regionálne riešenia pre priestorové problémy v mestských a vidieckych oblastiach). Konkrétne bude prezentovať suburbanizačné a aglomeračné vplyvy v Bratislavskom kraji: v dôsledku silnejúcich suburbanizačných tendencií sa v priľahlom okolí Bratislavy zintenzívňuje migrácia za bývaním a vznikajú satelitné mestečká. Tento trend však neúmerne zvyšuje nároky na prímestskú osobnú a verejnú dopravu, ktorá už často nie je schopná zvládať rannú a večernú dopravnú špičku medzi Bratislavou a jej okolím. Paralelne s týmto javom môžeme pozorovať aj aglomerčné vplyvy v podobe pracovnej a inej migrácie obyvateľstva SR do Bratislavskej aglomerácie.
Súčasťou OPEN DAYS sú aj lokálne podujatia v európskych mestách. V Bratislave sa uskutoční v novembri 2013 konferencia v rámci témy „Managing change 2014-2020“, ktorá sa bude týkať inovatívnych prístupov k implementácii nového programovacieho obdobia 2014-2020.
Viac informácií o podujatí môžete nájsť tu.


Počet zobrazení: 1093x