Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Frešo: Aj bohatšie regióny potrebujú peniaze z únie

hlavná foto

Na pôde parlamentu sa uskutočnilo pracovné rokovanie eurokomisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna so zástupcami Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru NR SR pre európske záležitosti, na stretnutí boli aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ, predsedovia samosprávnych krajov a ZMOS-u.
 
Podľa bratislavského župana Pavla Freša bolo stretnutie ďalším krokom v zápase Bratislavského kraja proti diskriminácií v oblasti eurofondov. Rok 2012 je z pohľadu prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 pre všetky regióny Slovenska a zjednotenej Európy rozhodujúci. Bratislavský kraj patrí medzi bohaté regióny, preto má v tomto programovom období obmedzené možnosti čerpať prostriedky z Európskej únie. Podľa župana Pavla Freša vyplývajú zo stretnutia pre kraj dve dôležité dobré správy týkajúce sa ďalšieho programového obdobia. „Je v záujme aj Európskej komisie, aby tzv. bohaté regióny mohli ďalej rozvíjať svoju infraštruktúru, či v oblasti dopravy, zdravotníctva, školstva alebo sociálnych vecí. Čo sa týka spolufinancovania, aj tieto bohatšie regióny možno budú mať ďaleko lepšie podmienky, ako bolo prvotne plánované,“ skonštatoval župan. Pôvodne sa uvažovalo o 50 percentnom spolufinancovaní regiónov.

Podľa Johannesa Hahna využíva v súčasnosti pomoc Európskej únie 271 regiónov. Celá stratégia je zameraná na ľudí, investície a spoločnosť, v ďalšom programovom období sa chcú podľa neho sústrediť predovšetkým na vzdelanosť a zamestnanie, čo zvýši konkurencieschopnosť regiónov ako aj celkový rast. Z celého balíka europeňazí pôjde na pomoc menej rozvinutých regiónov 71 percent. Hahn zároveň doplnil, že Slovensko vie využívať a aj dobre využíva dané finančné prostriedky z EÚ.

Predsedovia samosprávnych krajov zároveň odovzdali Hahnovi a Figeľovi spoločné stanovisko k smerovaniu kohéznej politiky v budúcom programovom období 2014-202.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 1075x