Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Neven Mimica bude 28. eurokomisárom

hlavná foto
Vstup Chorvátska do EÚ k 1. júlu 2013 je spojený aj s administratívnymi prípravami na jeho začlenenie do fungovania európskych inštitúcií. Chorvátsku bolo pridelených 12 poslaneckých mandátov v EP a Chorváti si zvolili svojich zástupcov v historicky prvých voľbách do EP v apríli 2013. V súčasnosti sa završuje proces vymenovania chorvátskeho eurokomisára, ktorý sa začlení do teraz už 28-členného kolégia komisárov. 
Výberový proces začína vymenovaním kandidáta zo strany členského štátu, ktorému predseda Európskej komisie José Manuel Barroso (57) pridelí portfólio. Chorvátsky kandidát Neven Mimica (59) získal portfólio ochrany spotrebiteľa, ktoré vzniklo odčlenením od pôvodného DG Ochrana zdravia a spotrebiteľa. 
Následne je kandidát podrobený procedúre nazývanou „grilovanie“, kedy odpovedá na otázky výborov EP, ktoré majú na starosti príslušné portfólio. V prípade chorvátskeho kandidáta išlo o Výbor pre ochranu spotrebiteľa a Výbor pre bezpečnosť potravín. Neven Mimica už na zasadaní EP predstavil svoje priority na funkčné obdobie: jeho cieľom je predovšetkým dokonalejšia implementácia už existujúcej spotrebiteľskej politiky, skôr ako predstavenie nových iniciatív. Mimica totiž bude môcť zotrvať vo svojej funkcii len po dobu jedného roka a to až do volieb do EP v roku 2014, kedy bude zostavená nová Komisia. Mimica zdôraznil význam jemu pridelenej agendy tým, že označil politiku ochrany spotrebiteľa za najbližšiu pre občanov EÚ, nakoľko je často odpoveďou na ich základnú otázku – Čo pre mňa robí EÚ?
Poslanci EP hlasovali o schválení chorvátskeho kandidáta na plenárnom zasadaní EP v Štrasburgu 12. júna, po tom čo získal zelenú od príslušných parlamentných výborov. Vymenovanie nového eurokomisára musí ešte potvrdiť kvalifikovanou väčšinou Rada a v prípade ak pôjde všetko hladko, tak nastúpi do úradu od 1. júla 2013.
Neven Mimica je kariérny diplomat a doteraz slúžil na poste podpredsedy vlády pre zahraničnú politiku a európsku integráciu. V minulosti viedol vyjednávania o vstupe Chorvátska do EÚ, WTO a CEFTA, pôsobil v chorvátskych diplomatických službách a ako minister pre európsku integráciu.
 
 
zdroj foto: Wikipedia

Počet zobrazení: 1077x