Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zahraničná cesta poslancov BSK v Bruseli

hlavná foto

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) absolvovali v dňoch 2. až 4. júla 2013 pracovnú cestu do Bruselu, kde sa stretli so zástupcami európskych inštitúcií – Európskej komisie a Výboru regiónov, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Veľvyslanectva SR pri Belgickom kráľovstve, na ktorých sa rokovalo o stave prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020 a perspektívach kraja v jednotlivých oblastiach. 

 Vo Výbore regiónov poslanci diskutovali o cieľoch a úlohách Výboru regiónu a o zapojení slovenských samospráv do rozhodovacieho procesu v Európskej úniu. 

So zástupcom  Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku poslanci rokovali o energetickom vývoji v EÚ a o uplatnení krokov k dosiahnutiu zvýšenia energetickej efektívnosti a zavádzania obnoviteľných zdrojov energií v podmienkach BSK, a zároveň sa viedla diskusia o možnostiach kraja v novom programovom období 2014 – 2020.

Poslancov BSK prijal taktiež veľvyslanec SR pri Belgickom kráľovstve Ján Kuderjavý, ktorý prezentoval aktivity slovenskej ambasády v Belgicku.

Na stretnutí s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom sa rokovalo o výsledkoch posledného summitu EÚ a finančných implikáciách pre SR a BSK.

Poslanci BSK mali možnosť na pracovných stretnutiach získať širší prehľad o tom, aké možnosti čerpania financií zo štrukturálnych fondov  bude mať Bratislavský kraj  v novom programovom období 2014-2020. 


Počet zobrazení: 1082x