Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Litovské predsedníctvo v EU

hlavná foto
Litva prebrala po Írsku predsedníctvo v Európskej rade v druhej polovici roka 2013.  Stala sa tak prvou predsedajúcou krajinou z troch pobaltských štátov. Náklady na predsedníctvo sa odhadujú na 62 mil. €. 
Hlavné ciele predsedníctva v EÚ tvoria 3 adjektíva -  dôveryhodná, rastúca a otvorená Európa. Pod dôveryhodnosťou chce Litva docieliť stabilný finančný sektor a verejné obstarávanie. Rast chce podporiť väčšími investíciami do výskumu a technológií, a otvorenosť chce uplatniť demokratickými hodnotami, ktoré budú ochraňovať občanov EÚ. 
Všetky tieto ciele sa  tvoria krokmi, ktoré majú konkrétne priority stanovené litovským parlamentom v roku 2010.  Medzi najdôležitejšie priority patrí finalizácia viacročného finančného rámca a ďalších iniciatív a opatrení pre správu ekonomických záležitostí a finančná stabilita s agendou pre rast v budúcnosti. Dôležitá tiež bude konsolidácie energetickej infraštruktúry a  energetická bezpečnosť či posilnenie pozície spoločnej externej energetickej politiky EÚ. Ďalšími nemenej dôležitými témami sú efektívna podpora Stratégie pre Baltské more prostredníctvom regionálnej spolupráce, alebo zvýšenie záujmu o zapojenie krajín Východného partnerstva na úrovni EÚ prostredníctvom reforiem a realizácia spoločných plánovaných dohôd s EÚ.  Poslednou veľkou témou bude návrh účinnej ochrany hraníc EÚ prostredníctvom integrovaného riadenia a zintenzívnenie úsilia v boji proti pašovaniu a podvodom v štátoch, ktoré hraničia zo štátmi mimo EÚ.
Počas predsedníctva naplánovalo litovské ministerstvo zahraničných vecí v hlavnom meste Litvy, Vilnius, vyše 200 podujatí, ako napríklad summit Východného partnerstva, či konferencia ICT 2013 spojená s výstavou k digitálnej agende EÚ. 
Litva je nová členských krajina EÚ s výrazne členitou históriou, ktorá sa písala 6 rôznymi jazykmi,  či kde ľudia bojovali o vlastný štát desiatky rokov. 
 

Počet zobrazení: 1116x