Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Registrácia na podujatie OPEN DAYS 2013

hlavná foto
Registrácia na podujatie OPEN DAYS 2013, ktoré sa v Bruseli koná po 11 krát je už otvorená! Toto podujatie je jedno z najdôležitejších udalostí roka pre regionálnu a mestskú politiku. Tento rok sa v OPEN DAYS budete môcť zúčastniť do 101 workshopov či debát, ktoré sa budú týkať najmä programového obdobia 2014-2020. Tento rok si bude takisto 162 regiónov a 29 miest vymieňať znalosti a praktické skúsenosti v oblasti  regionálneho rozvoja a spolupráce, z ktorých môžete čerpať aj vy! 
 
Za Slovensko sa zúčastní Bratislavský samosprávny kraj ako súčasť partnerstva „Acting together for a greater urban-rural cohesion“ (Spoločne pre väčšiu súdržnosť miest a vidieka). BSK bude spolupracovať s partnerskými regiónmi Bádensko-Württembersko (NEM), Dolné Sliezsko (POL), Dolné Rakúsko, Rhonské Alpy (FRA), švajčiarskym kantónom Bazilej, českým krajom Vysočina a autonómnym regiónom Sicília. Z lokálnych predstaviteľov sa zapoja mestá Varna (BULH), Salzburg (RAK) a Istanbul (TUR).
BSK bude organizovať seminár „Across and within borders – regional solutions for spatial challenges in urban-rural areas“ (Cezhraničná a vnútroregionálna spolupráca – regionálne riešenia pre priestorové problémy v mestských a vidieckych oblastiach).
 
 Zaregistrujte sa čo najskôr, pretože počet miest je obmedzený! Registrovať sa môžete tu.
 

Počet zobrazení: 1134x