Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja predstavil výzvy metropolitných regiónov Európskemu parlamentu

15.10.2019
Od 7. októbra 2019 sa európske regióny a mestá dostali do centra pozornosti EÚ, nakoľko sa v Bruseli konal 17. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý je platformou umožňujúcou výmenu expertízy a príkladov dobrej praxe na európskej, národnej, regionálnej, ako aj…

viac »

Európska komisia odobrila návrh župy

24.09.2019
Juraj Droba spolu s deväťčlennou skupinou poslancov župného Zastupiteľstva navštívil našu kanceláriu v Bruseli. Cieľom pracovnej cesty bolo bližšie spoznať dôležitosť Bruselu pre regionálnu politiku ako aj pre Bratislavský kraj. “Je dôležité, aby župní poslanci poznali ako fungujú inštitúcie…

viac »

PRECESTUJ EURÓPU V MINIVANE!

19.07.2019
Počuli ste už o Road Trip Project? Vďaka tomuto projektu máte možnosť zažiť jedinečné dobrodružstvo a cestovať naprieč Európou v minivane. Tento projekt vznikol z iniciatívy Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO), ktoré je zodpovedné za politiky Európskej komisie pre…

viac »

Ocenenie Natura 2000

13.07.2019
Otvára sa piaty ročník európskeho ocenenia Natura 2000, ktoré vyzdvihuje výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody. Prihlášku v niektorej z piatich kategórií ocenenia môže predložiť akýkoľvek subjekt zapojený do činností súvisiacich so sústavou Natura 2000. Finalistovi,…

viac »

Verejné prerokovanie stanoviska k výzvam a postaveniu metropolitných regiónov v Kohéznej politike po roku 2020

10.07.2019
Viac ako 90 hostí sa 9. júla 2019 v Bruseli zúčastnilo verejného prerokovania návrhu stanoviska predsedu BSK Juraja Drobu na tému: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020.Predseda BSK inicioval stanovisko k metropolitným regiónom v kľúčovom…

viac »

DROBA: „Sme presvedčení, že moc prijímania daňovej a sociálnej politiky je úzko spätá so suverenitou každej krajiny.“

01.07.2019
26.- 27. júna 2019 sa uskutočnilo 135. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Zasadnutie sa nieslo v duchu tzv. Novej strategickej agendy Európskej únie na roky 2019 až 2024. Táto agenda má za cieľ posilniť rolu Európskej únie a nastoliť priority na nadchádzajúce obdobie.…

viac »

Pozvánka na verejné prerokovanie: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020

12.06.2019
Metropolitné regióny sú hospodárskymi centrami rastu, poskytujú príležitosti na štúdium, výskum, inovácie a zamestnanosť, ktoré prirodzene priťahujú množstvo ľudí. Musia sa však vysporiadať so špecifickými výzvami spojenými s dopravou, životným prostredím…

viac »

Rozhovor s bývalou stážistkou z kancelárie BSK v Bruseli

31.05.2019
Tento týždeň sme sa lúčili s našou stážistkou Jankou, ktorá absolvovala svoju stáž na  jar 2019. Spýtali sme sa jej pár otázok, napríklad ako hodnotí Brusel a čo si zo stáže odniesla. Prečo si sa rozhodla na stáž prihlásiť? Na stáž som sa prihlásila , aby som si rozšírila…

viac »

Výsledky druhej výzvy iniciatívy WiFi4EU

20.05.2019
Európska komisia (EK) oznámila výsledky v poradí druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá prebiehala od 4. do 5. apríla. Dokopy 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách,…

viac »

Študenti majú jedinečnú príležitosť vycestovať do Bruselu!

14.05.2019
Európsky výbor regiónov prináša študentom jedinečnú možnosť zapojiť sa do celoeurópskej fotografickej súťaže "Capturing [Y]our Europe" a kreatívne zachytiť Európu vlastným pohľadom!  "Capturing [Y]our Europe" je fotografická súťaž, ktorú v rámci projektu…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Posledná ›