Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Ako sa môžete aj Vy zapojiť do rozhodovania v EÚ?

28.04.2014
Pri príležitosti druhého výročia založenia občianskej iniciatívy v EÚ sa 15.4. 2014 konalo podujatie Deň Európskej občianskej iniciatívy 2014 (European Citizens´ Initiative Day). Cieľom podujatia bolo zhodnotiť doterajšiu úspešnosť občianskej iniciatívy a vytvoriť odporúčania, ktoré by mohli…

viac »

Ako Slovensko využíva inteligentnú špecializáciu?

25.04.2014
Inteligentná špecializácia je strategický prístup k inteligentnému rastu regiónov a ich ekonomík. Každý región má svoj inovačný potenciál a preto by mal prechádzať procesom, ktorý zahŕňa: rozvíjanie vízie rastu; identifikovanie svojej konkurenčnej výhody; stanovenie strategických…

viac »

OPEN DAYS 2014

22.04.2014
V dňoch 6.-9. októbra 2014 sa bude konať dvanásty ročník Európskeho týždňa regiónov a miest pod názvom OPEN DAYS. V rámci rozpočtu EÚ na roky 2014-2020 bude do politiky súdržnosti investovaných  325 mld. €, ktoré sa rozčlenia medzi členské štáty EÚ, ich regióny…

viac »

Vojvodina ako „Európa v malom“

09.04.2014
Dňa 9.4. 2014 sa konalo stretnutie zástupcov menšín žijúcich v regióne Vojvodina v Srbsku. Podujatie bolo spoluorganizované európskou kanceláriou Vojvodina v Bruseli. Vojvodinský región sa označuje za Európu v malom vďaka svojej multikulturalite a šiestim oficiálnym jazykom. Autonómna provincia Vojvodina…

viac »

EÚ a nové pravidlá vízovej povinnosti

04.04.2014
Doteraz bolo udeľovanie víz pre štátnych príslušníkov tretích krajín cestujúcich do EÚ komplikované a finančne náročné. Predložené návrhy by mali tieto procesy skrátiť a aj zjednodušiť, pričom sa týkajú len krátkodobých pobytov.  Návrhy…

viac »

Ako vidia mladí Európania budúcnosť regiónov a miest?

01.04.2014
V rámci osláv 20. výročia Výboru regiónov bolo dňa 1.4. 2014 pozvaných 150 mladých ľudí z rôznych mládežníckych organizácií, európskych politických strán, študentov a stážistov z európskych inštitúcií, regionálnych zastupiteľských…

viac »

Synergia medzi ESIF a Horizontom 2020

31.03.2014
Viete ako skombinovať financovanie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a Horizontu 2020 v oblasti kľúčových technológií? Výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou usporiadal dňa 26.3.2014 informačný deň s cieľom prezentovať synergiu medzi európskymi štrukturálnymi…

viac »

Prvý československý diskusný večer k veci a nad vecou

28.03.2014
Dňa 26.3. 2014 sa v Pražskom dome v Bruseli konalo prvé spoločné podujatie Čechov a Slovákov na ktorom sa hodnotilo pôsobenie Česka a Slovenska v EÚ za posledných 10 rokov. Táto evaluácia bola podporená rečníkmi z oboch krajín, za Českú republiku diskutoval Jan Macháček a za Slovenskú republiku…

viac »

Ako EÚ rieši korupciu a podvody?

18.03.2014
V Bratislave sa dňa 13. marca 2014 uskutočnil prvý seminár o protikorupčných opatreniach a o spôsoboch, ako predísť podvodom v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESI).  Seminár sa organizoval pod záštitou Európskej komisie v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej…

viac »

Ako bojuje EÚ s klimatickými zmenami?

14.03.2014
Politický rámec pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030 navrhnutý Európskou Komisiou si kladie za cieľ posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť ekonomiky a energetického systému. Hoci EÚ napĺňa svoje ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2020, momentálne je potrebné vytvoriť integrovaný politický…

viac »
Prvá ‹  < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >  Posledná ›