Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Ocenenie Natura 2000

13.07.2019
Otvára sa piaty ročník európskeho ocenenia Natura 2000, ktoré vyzdvihuje výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody. Prihlášku v niektorej z piatich kategórií ocenenia môže predložiť akýkoľvek subjekt zapojený do činností súvisiacich so sústavou Natura 2000. Finalistovi,…

viac »

Verejné prerokovanie stanoviska k výzvam a postaveniu metropolitných regiónov v Kohéznej politike po roku 2020

10.07.2019
Viac ako 90 hostí sa 9. júla 2019 v Bruseli zúčastnilo verejného prerokovania návrhu stanoviska predsedu BSK Juraja Drobu na tému: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020.Predseda BSK inicioval stanovisko k metropolitným regiónom v kľúčovom…

viac »

DROBA: „Sme presvedčení, že moc prijímania daňovej a sociálnej politiky je úzko spätá so suverenitou každej krajiny.“

01.07.2019
26.- 27. júna 2019 sa uskutočnilo 135. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Zasadnutie sa nieslo v duchu tzv. Novej strategickej agendy Európskej únie na roky 2019 až 2024. Táto agenda má za cieľ posilniť rolu Európskej únie a nastoliť priority na nadchádzajúce obdobie.…

viac »

Pozvánka na verejné prerokovanie: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020

12.06.2019
Metropolitné regióny sú hospodárskymi centrami rastu, poskytujú príležitosti na štúdium, výskum, inovácie a zamestnanosť, ktoré prirodzene priťahujú množstvo ľudí. Musia sa však vysporiadať so špecifickými výzvami spojenými s dopravou, životným prostredím…

viac »

Rozhovor s bývalou stážistkou z kancelárie BSK v Bruseli

31.05.2019
Tento týždeň sme sa lúčili s našou stážistkou Jankou, ktorá absolvovala svoju stáž na  jar 2019. Spýtali sme sa jej pár otázok, napríklad ako hodnotí Brusel a čo si zo stáže odniesla. Prečo si sa rozhodla na stáž prihlásiť? Na stáž som sa prihlásila , aby som si rozšírila…

viac »

Výsledky druhej výzvy iniciatívy WiFi4EU

20.05.2019
Európska komisia (EK) oznámila výsledky v poradí druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá prebiehala od 4. do 5. apríla. Dokopy 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách,…

viac »

Študenti majú jedinečnú príležitosť vycestovať do Bruselu!

14.05.2019
Európsky výbor regiónov prináša študentom jedinečnú možnosť zapojiť sa do celoeurópskej fotografickej súťaže "Capturing [Y]our Europe" a kreatívne zachytiť Európu vlastným pohľadom!  "Capturing [Y]our Europe" je fotografická súťaž, ktorú v rámci projektu…

viac »

Bratislavsky kraj ukázal v Bruseli krásy Slovenska!

06.05.2019
Pri príležitosti osláv Dňa Európy sa v sobotu 4. mája konal Deň otvorených dverí európskych inštitúcií v Bruseli. Tisíce ľudí z množstva európskych i mimoeurópskych krajín využili aj tento rok možnosť nahliadnuť do priestorov, kde sa prijímajú rozhodnutia ovplyvňujúce…

viac »

Župa súčasťou medzinárodného projektu Európskej komisie

23.04.2019
Bratislavský samosprávny kraj je medzi desiatimi regiónmi EÚ, ktoré boli vybrané do pilotného projektu Európskej komisie. Cieľom projektu je využitie tzv. indexu sociálneho rozvoja napríklad aj pri prerozdeľovaní. Vyspelosť regiónov sa v tomto projekte nebude merať iba podľa HDP. Index sociálneho rozvoja…

viac »

Flexibilita je cestou k efektívnemu využívaniu eurofondov

18.04.2019
V rámci 134. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov v Bruseli prebehla diskusia o novom rozpočte Európskej únie po roku 2020. Primátori a predsedovia krajov prezentovali svoje potreby predsedovi rozpočtového výboru Európskeho parlamentu. Rozpočet EÚ má veľký dopad na regióny a práve…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Posledná ›