Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Inovácie a Európska Únia

13.03.2014
„Inovácie by sa mali rozšíriť do všetkých odvetví“, povedal predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso na podujatí Innovation Convention 2014 organizovanom Európskou úniou. Hlavným cieľom podujatia bolo diskutovať s odborníkmi o nových nápadoch a inováciách. Predseda…

viac »

Barcelona- hlavné mesto inovácií v Európe

11.03.2014
Barcelona získala ocenenie hlavného mesta inovácií, ktoré udeľovala Európska Komisia, pretože  zavedením nových technológií priblížila mesto bližšie občanovi. Barcelonu si vybrala porota spomedzi konkurentov akými boli francúzsky Grenoble a holandský Groningen. Hlavnú cenu vo výške…

viac »

Aké je ďalšie smerovanie vzťahov EÚ- Ukrajina?

07.03.2014
Európska Únia včera na mimoriadnom summite 6.3. 2014 vyhlásila, že odsudzuje bezdôvodné porušenie ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti zo strany Ruskej federácie a vyzvala na okamžité stiahnutie ruských vojsk späť na ich trvalé stanovištia v súlade s platnými dohodami. Zároveň…

viac »

Aj deti majú svoje práva!

06.03.2014
Deti tvoria jednu tretinu svetovej populácie (v roku 2010 bolo na svete 2,2 miliardy detí). Prognózy tvrdia, že  do roku 2025 sa narodí ďalších 2,5 miliárd detí. Vo svete zomrie každú minútu 13 detí vo veku do 5 rokov na následky chorôb, ktoré sa dajú liečiť. Alarmujúcim faktom…

viac »

Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum

05.03.2014
Agentúra Európskej Únie pre základné práva (FRA)  v spolupráci s gréckym predsedníctvom organizovala dňa 5.3. 2014 konferenciu s názvom Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum. Napriek existujúcemu článku 1 Charty základných práv Európskej…

viac »

Innovation Convention 2014

04.03.2014
Druhé Stretnutie Inovátorov sa uskutoční v dňoch 10.- 11. marca v roku 2014. Po prvýkrát sa podujatie organizovalo v roku 2011 pod heslom „stretnutie kreatívnych a šikovných ľudí z celého sveta pôsobiacich vo výskume, inováciách  a vede. Viac o podujatí z roku 2011 nájdete tu.…

viac »

Západný Balkán bude participovať na programe Erasmus+

03.03.2014
V Aténach sa konala v dňoch 17. - 18. januára 2014 konferencia, ktorej úlohou bolo načrtnúť možnosti spolupráce medzi programom EÚ Erasmus+ a štátmi západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo a Srbsko). Na regionálnej konferencii sa zúčastnili predstavitelia sektoru školstva…

viac »

Európsky Parlament odsúhlasil pomoc Ukrajine

28.02.2014
Európski poslanci včera v Štrasburgu schválili uznesenie o Ukrajine, na základe ktorého by jej EÚ mala okamžite finančne pomôcť. Taktiež by mala trvať na sankciách voči osobám zodpovedným za násilie páchané v Ukrajine v poslednom období. Hlavnými úlohami, pred ktorými krajina…

viac »

Slovenská veda a výskum má od januára svojich zástupcov aj v Bruseli

28.02.2014
V Bruseli začala od januára 2014 fungovať Styčná kancelária pre výskum a vývoj. Bola vytvorená s cieľom zlepšiť participáciu slovenských subjektov v programoch zameraných na podporu výskumu a vývoja. Slovenská Republika dlhodobo zaostáva v čerpaní európskych finančných prostriedkov…

viac »

Aj Vás ohrozuje energetická chudoba

27.02.2014
Dňa 25. februára 2014 sa v Bruseli konala konferencia „Affordable energy for All“. Hlavným cieľom bolo vypočuť názory rôznych stakeholderov a následne zaradiť ich pripomienky k návrhu stanovísk ohľadom témy energetickej chudoby. Hlavným rečníkom na konferencii bol expert Johann Binder z Rakúska, ktorý…

viac »
Prvá ‹  < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >  Posledná ›