Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Verejná konzultácia o bezpečnosti pacientov a kvalite zdravotnej starostlivosti

06.12.2013
Kvalita zdravotnej starostlivosti bola riešená na úrovni EÚ viacerými iniciatívami, od kvality a bezpečnosti krvi, tkanív a orgánov cez kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov, zdravotnícke pomôcky, skríning rakoviny, práva zdravotníckeho personálu a pacientov, až po cezhraničnú…

viac »

Pozvánka na vianočný koncert

27.11.2013
V utorok 10. decembra 2013 o 19:00 sa v Bruseli uskutoční vianočný Koncert za zdravý rozum. Koncert je súčasťou projektu organizovaného občianskym združením zrakovo postihnutých Ambrelo, ktoré prostredníctvom hudby predstavuje verejnosti svet nevidiacich umelcov a ukazuje, že handicap nie je bariérou.…

viac »

Nový rozpočtový rámec EÚ je odhlasovaný

25.11.2013
Dňa 19. novembra 2013 Európsky parlament odhlasoval rozpočtový rámec EÚ na roky 2014 – 2020. Celkovo jeden bilión eur bude investovaných do budúcnosti Európy. Nasledujúcim krokom bude konečné schválenie rozpočtu Radou, čím sa ukončia dvaapolročné intenzívne rokovania. Jeden bilión…

viac »

Mysli európsky, konaj lokálne!

13.11.2013
V mnohých členských štátoch EÚ sú za mládežnícku politiku zodpovedné miestne a regionálne orgány, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu v implementácii Stratégie EÚ pre mládež 2010 – 2018. Táto stratégia tvorí rámec politík potrebných…

viac »

Výzvy a možnosti Dunajskej stratégie

11.11.2013
  V dňoch 4. – 6. novembra 2013 sa na Zastupiteľstve Bádenska-Württemberska pri EÚ uskutočnila konferencia o Stratégii EÚ pre dunajský región (EUSDR). Konferenciu organizovala Výskumná sieť Dunajskej stratégie (DSRN), Reprezentácia Bádenska-Württemberska pri EÚ, Leibnizov inštitút…

viac »

Iniciatíva CONCERTO a budovanie inteligentných miest

25.10.2013
V dňoch 22. – 23. októbra sa v Európskej komisii uskutočnila konferencia CONCERTO, počas ktorej boli prezentované výsledky z 22 energeticky efektívnych projektov. Na konferencii sa stretli účastníci miest a obcí, priemyslu a iné zainteresované strany z EÚ 28, ako aj krajiny z pridružených krajín Európskeho…

viac »

centrope Summit 2013: Pokračujeme v budovaní silného cezhraničného európskeho regiónu

18.10.2013
V tomto roku sa začalo obdobie, v ktorom sa spolupráca  rozvíja prostredníctvom vlastných aktérov, kapacít  a zdrojov financovania,t.j. bez podpory Európskej Únie. Toto obdobie, po skončení multilaterálneho projektu Centrope Capacity  vychádza však z desaťročných skúseností,…

viac »

BSK: Kraj je pre chorvátskych partnerov inšpiráciou najmä v oblasti čerpania eurofondov

18.10.2013
Bratislavský kraj a chorvátska župa Varaždin budú spolupracovať v oblasti prípravy nového programového obdobia, nových projektov ako aj v školstve. Zhodli sa na tom predseda BSK Pavol Frešo a predseda Varaždinskej župy Predrag Štromar na stretnutí v Bruseli. Oba regióny spája spoločná identita,…

viac »

FREŠO: V štatistikách EÚ treba zohľadniť aj národné dôchodky, ktoré reálnejšie odzrkadľujú životnú úroveň obyvateľov v regiónoch

17.10.2013
Práca na efektívnom čerpaní eurofondov nezačína vtedy, keď sa rozhoduje o konkrétnych aktivitách, ale už pri nastavovaní hodnotenia ekonomickej výkonnosti regiónov európskou komisiou. Bratislavský kraj má pre svoje vysoké HDP , čím sa zaraďuje medzi bohaté regióny, v prebiehajúcom…

viac »

Zapojte sa do matematickej súťaže!

15.10.2013
Európsky projekt "Le-MATH: Učenie matematiky prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov", v ktorom je jedným z partnerov Európska kancelária Cyperskej republiky (EOC), organizuje dve súťaže v oblasti matematiky: Súťaž MATHFactor Europe 2014 a Súťaž MATHeatre Europe 2014. Obe súťaže sa uskutočnia…

viac »
Prvá ‹  < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >  Posledná ›