Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

EÚ a malé s stredné podniky (MSP)

28.06.2013
25. 6. 2013 sa v Bruseli, v Európskom parlamente, konala konferencia na tému podpory malých a stredných podnikov. Hlavnou otázkou bolo: Robí EÚ pre MSP dosť? Malé a stredné podniky bývajú označované ako skutočný  motor európskej ekonomiky. Podieľajú sa vysokou mierou…

viac »

Podeľ sa s nami o to čo je pre teba Európa v tvojom regióne!

20.06.2013
Vedeli ste, že každý rok je v Európskej únií až niekoľko tisíc projektov spolufinancovaných práve z fondov EU? Takéto projekty zahrňujú napríklad zlepšovanie dopravy vo vašom regióne, ekologickejšie energie vo vašej krajine, či podporné programy na zlepšenie podmienok pre malých…

viac »

Neven Mimica bude 28. eurokomisárom

17.06.2013
Vstup Chorvátska do EÚ k 1. júlu 2013 je spojený aj s administratívnymi prípravami na jeho začlenenie do fungovania európskych inštitúcií. Chorvátsku bolo pridelených 12 poslaneckých mandátov v EP a Chorváti si zvolili svojich zástupcov v historicky prvých voľbách do EP v…

viac »

Viac času pre využitie finančných prostriedkov na podporu politiky súdržnosti pre Slovensko a Rumunsko

10.06.2013
Európska komisia predstavila 21. mája návrh, ktorý sa týka využívania finančných prostriedkov EÚ v tých členských krajinách, ktoré majú závažné problémy s finančnou stabilitou v dôsledku krízy alebo im hrozí riziko, že nestihnú vyčerpať pridelené…

viac »

Koncert Mira Žbirku v Bruseli

10.06.2013
V záhrade Pražského domu v Bruseli sa 6. júna 2013 konal koncert Mira Žbirku, ktorý zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Praha pri príležitosti 20. výročia rozdelenia Československa na dva samostatné štáty. Fotogalériu z koncertu nájdete tu.

viac »

Používanie IKT na školách v Európe

28.05.2013
28. mája sa v Bruseli konala konferencia organizovaná odbornou sieťou European schoolnet, ktorá už vyše 14 rokov zastrešuje 30 európskych ministerstiev školstva (vrátane Izraelu) a poskytuje im platformu pre výmenu skúseností a informácií. Cieľom konferencie bolo predstavenie tejto siete a jej projektov európskym…

viac »

Úloha regiónov a miest v boji s krízou

15.05.2013
13.mája 2013 sa v Bruseli konala konferencia s názvom „Investície do európskych regiónov a miest: maximalizácia vplyvu miestnych a regionálnych verejných výdavkov“, ktorej primárnou témou boli investičné kapacity miest a regiónov v čase krízy. V EÚ sa viac…

viac »

Deň otvorených dverí európskych inštitúcií

06.05.2013
   Dňa 4. mája 2013 sa v Bruseli pri príležitosti Dňa Európy uskutočnilo tradičné podujatie Deň otvorených dverí európskych inštitúcií. Európske inštitúcie sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti - Európsky parlament, Radu Európskej únie, Európsku…

viac »

BSK prezentoval regionálnu inovačnú stratégiu v Bruseli

19.04.2013
Zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli v spolupráci s partnermi z networkov Regióny Európa 2020 a Európske regióny pre výskum a inovácie zorganizovali 17. apríla v Bruseli konferenciu pod názvom Európa 2020, regionálne inovačné stratégie a budúce možnosti financovania.Experti z Európskej…

viac »

Deň Európskej iniciatívy občanov 2013

11.04.2013
Rok po spustení Európskej iniciatívy občanov prišiel čas na vyhodnotenie výsledkov, vypočutie skúseností organizátorov, vyvodenie záverov, hľadanie riešení na zaznamenané problémy a na pripravovanú revíziu pravidiel na rok 2015. Pri tejto príležitosti sa 9.apríla 2013 v Európskom…

viac »
Prvá ‹  < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >