Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Zapojte svoj úspešný projekt do súťaže RegioStars 2014

30.01.2013
Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku vyhlásilo ďalší ročník súťaže RegioStars. Ak ste realizovali projekt podporený z európskych fondov v programovacom období 2004 – 2006 alebo 2007 – 2013, tak sa môžete zapojiť do prestížnej celoeurópskej súťaže…

viac »

Vianočný koncert

04.12.2012
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 a Košickým samosprávnym krajom si Vás dovoľuje pozvať na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 5. 12. 2012  o 19.00 hodine v kostole Sacré Coeur (Rue le Corrège 19) v Bruseli.…

viac »

Ako sa Bratislava zmenila od roku 1989

03.12.2012
Pri príležitosti novembrových udalostí ´89 a Dňa boja za slobodu a demokraciu pripravilo zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ kultúrno-spoločenské podujatie s názvom  „Ako sa zmenila Bratislava od roku 1989“. V stredu…

viac »

„Ako sa Bratislava zmenila od roku 1989“

21.11.2012
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ si Vás dovoľujú srdečne pozvať na kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Ako sa Bratislava zmenila od roku 1989“ venované novembru '89 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. …

viac »

Spôsob riadenia verejných politík v nadnárodných metropolitných oblastiach na príklade CENTROPE

15.11.2012
Dňa 13.novembra 2012 sa konal odborný seminár , ktorý ponúkol príležitosť na diskusiu o správnom riadení a tematických aspektoch  medzinárodnej spolupráce v cezhraničných metropolitných oblastiach medzi zástupcami z Európskej komisie, projektu CENTROPE a partnermi z iných…

viac »

FREŠO: Aj na nových projektoch budeme spolupracovať s partnermi

12.11.2012
Primárnym cieľom je zabezpečiť participáciu subjektov bratislavského regiónu na čerpaní peňazí z fondov EÚ v rámci investičných aktivít. Na pôde BSK sa konal seminár „Strategické dokumenty Bratislavského samosprávneho kraja pre podporu vedy, výskumu, inovácií…

viac »

Začleňovanie postihnutých ľudí na trh práce - „Keď nemožné sa stáva možným“

09.11.2012
Dňa 6. novembra 2012 sa v priestoroch Európskeho ekonomického a sociálneho výboru uskutočnila konferencia s názvom „Začlenení alebo vyčlenení“, ktorá sa venovala problematike účasti ľudí s horším intelektom alebo vzťahovými problémami na trhu práce. Spomedzi mnohých odborníkov…

viac »

WELL SPENT - Kohézna politika, ktorá pracuje pre prostredie

05.11.2012
S rozpočtom  350 miliárd eur na obdobie 2007-2013, je kohézna politika EÚ investičným nástrojom na podporu regionálneho rozvoja vo všetkých 27 členských štátoch. Pre obdobie 2014-2020, predstavuje predpokladaný rozpočet viac ako bilión eur, z ktorých tretina by mala byť investovaná do…

viac »

2013 Video Výzva

30.10.2012
Ste amatérski filmári? Máte 18 – 30 rokov? Tak neváhajte, nahrajte video a vyhrajte jednu z fantastických cien! Európsky hospodársky a sociálny výbor vás aj tento rok pozýva na účasť v 2013 Video Výzve. Cieľom je zistiť, čo pre mladých Európanov znamená byť občanom Európskej…

viac »

BSK je proti škrtaniu financií v kohéznej politike v programovom období EÚ 2014-2020

15.10.2012
Nové programovacie obdobie a rozpočet Európskej únie na roky 2014-2020 boli hlavné témy, o ktorých v Bruseli diskutovala národná delegácia, medzi nimi aj predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo, s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a veľvyslancom SR pri EÚ…

viac »
Prvá ‹  < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >