Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Rómska konferencia v Bruseli

22.03.2013
Aké to je, keď sa stretnú odborníci z Európskej komisie, Svetovej banky, UNDP a rómski aktivisti? Kto prišiel na konferenciu „From Pilots to outcomes – Evidence Based Lessons on the Socio-Economic Inclusion of Roma Communities“ (Od pilotných projektov k výsledkom – Lekcie z dôkazov o socio-ekonominej inklúzii…

viac »

Katalyzátory zmien – inovácie, podnikanie a vzdelávanie

14.03.2013
Katalyzátor je podľa slovníka cudzích slov chemická látka, ktorá urýchľuje chemickú reakciu a znižuje aktivačnú energiu bez toho, aby sa spotrebovala. Čo sú však katalyzátory zmien ako súvisia s ekonomikou? Základnou premisou konferencie „Catalysts for change“ (Katalyzátory zmien),…

viac »

Kreatívny priemysel - ako na to?

27.02.2013
Viete, čo je kreatívny priemysel? Podľa interpretácie našich švédskych kolegov tento pojem zahŕňa všetko od filmového priemyslu, cez divadelné, hudobné, či výtvarné umenie, až po aktivity spoločenského významu, ako sú rôzne kultúrno-spoločenské centrá. Vo Švédsku…

viac »

Zastupenie BSK na konferencii o boji proti chudobe

22.02.2013
Konferencia s názvom „Rastúca kríza v Európe – je Európa schopná účinne reagovať?“ sa konala v priestoroch Hospodárskeho a sociálneho výboru a zúčastnili sa jej najmä regionálni zástupcovia európskej siete charitatívnych katolíckych organizácií Caritas…

viac »

Prečo sú dôležité voľby do EP? Povedzte to v súťaži!

08.02.2013
European Policy Centre vyhlasuje súťaž pre mladých s názvom "European parliament: Why should I care?" (Európsky parlament: Prečo sa ma to týka?). Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad otázkou, prečo je dôležité pravidelne sa zúčastňovať volieb do EP. Súťaž…

viac »

Nový webový nástroj pre mestá: Referenčný rámec pre európske mestá s trvalo udržateľným rozvojom

08.02.2013
Tento nástroj vznikol z iniciatívy členských štátov, Európskej komisie a európskych samospráv s cieľom ponúknuť spoločný priestor na výmenu skúseností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest. Je úplne zadarmo a ponúka pomoc pri integrovaní princípov udržateľnosti…

viac »

Dnes rokuje európsky summit o rozpočte EÚ na roky 2014 - 2020

07.02.2013
Európsky summit bude 7. a 8. februára rokovať o rozpočte pre roky 2014 až 2020. Posledný návrh predsedu Európskej rady Hermana van Rompuya je 972 mld. €. Škrty ostali na výške 75 mld. €, zmeny sa urobili v tom, na čo peniaze pôjdu. Rompuy zobral 13 mld. € na vedu a výskum a tiež dopravné projekty. Osem…

viac »

BRUSEL: Rokovania o novom programovom období a rozpočte EÚ na roky 2014-2020 finišujú

05.02.2013
Bratislavská župa sa aktívne zapája do prípravy budúceho programového obdobia EÚ 2014-2020 s cieľom ovplyvniť fungovanie nástrojov kohéznej politiky EÚ tak, aby aj subjekty z bratislavského regiónu mohli byť oprávnenými na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, a to aj na investičné…

viac »

Zapojte svoj úspešný projekt do súťaže RegioStars 2014

30.01.2013
Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku vyhlásilo ďalší ročník súťaže RegioStars. Ak ste realizovali projekt podporený z európskych fondov v programovacom období 2004 – 2006 alebo 2007 – 2013, tak sa môžete zapojiť do prestížnej celoeurópskej súťaže…

viac »

Vianočný koncert

04.12.2012
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 a Košickým samosprávnym krajom si Vás dovoľuje pozvať na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 5. 12. 2012  o 19.00 hodine v kostole Sacré Coeur (Rue le Corrège 19) v Bruseli.…

viac »
Prvá ‹  < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >