Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Slovensko bude v r. 2016 predsedať Rade EÚ, aktívne sa zapojí aj Bratislavský kraj

15.10.2012
Slovenská republika bude v roku 2016 predsedať Rade Európskej únie v rámci predsedníckeho tria, spolu s Holandskom a Maltou. Na programe predsedníctva SR v Rade EÚ bude aktívne spolupracovať aj Bratislavský kraj. Už v návrhu rozpočtu pre budúci rok plánuje BSK vyčleniť finančné prostriedky na aktivity,…

viac »

BSK prezentoval na Open Days v Bruseli novú inovačnú stratégiu aj Centrá excelentnosti

15.10.2012
Bratislavský kraj sa aj tento rok aktívne zapojil do podujatia Open Days 2012 - Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa každoročne koná v Bruseli. Ide o najväčšie celoeurópske podujatie zamerané na regionálnu a mestskú politiku. Bratislavský kraj sa na 10. ročníku Open Days prezentoval v…

viac »

Majte vaše práva cestujúceho vždy poruke!

08.10.2012
S rýchlo rastúcou európskou mobilitou rastie aj potreba súboru pravidiel pre pasažierov, aby si boli viac vedomí svojich práv v prípade, že v súvislosti s ich cestou niečo nevyjde. EÚ sa preto zaviazala vo svojej dopravnej politike sústrediť sa viac na pasažierov a ich práva. Aby bolo ich cestovanie príjemnejšie…

viac »

Malé a stredné podniky bojujú proti klimatickým zmenám

02.10.2012
Green Commerce je projekt v rámci programu LIFE+, ktorý poukazuje na špecifický sektor aktivít, ktorým je maloobchod. Cieľom projektu je začleniť maloobchodníkov do boja proti klimatickým zmenám, podporovať environmentálnu zodpovednosť v maloobchodnom sektore a redukovať spotrebu energie a produkciu odpadu prostredníctvom…

viac »

Viral Movement: Súťaž pre mladých kreatívnych fotografov!

24.09.2012
Európska asociácia pre projekty (EPA) je nezisková organizácia zameraná na inováciu, výskum a rozvoj.  EPA spolu so svojimi partnermi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Európskou akadémiou pre vzdelanie a výskum  si uvedomujú dôležitosť  vizuálneho vyjadrenia…

viac »

"Ocenenie európskych projektov"

24.09.2012
V snahe zdôrazniť úlohu európskych projektov financovaných pre budovanie lepšej európskej spoločnosti sa Asociácia európskych projektov v spolupráci s Európskym ekonomickým a sociálnym výborom a Európskou akadémiou pre vzdelanie a sociálny prieskum rozhodla každoročne oceniť najúspešnejšie…

viac »

Elektronické zadávanie zákaziek

21.09.2012
Dňa 13. septembra 2012 sa v priestoroch Ekonomického a sociálneho výboru uskutočnila konferencia o elektronickom zadávaní zákaziek. Boli predstavené niektoré potenciálne výhody prístupu, ktorými je možnosť ušetriť 5-20% nákladov spojených s transakciami, zníženie cien, uľahčenie…

viac »

Európsky deň spolupráce: "Spoločné hranice, spoločné záujmy!"

21.09.2012
Každý deň tohto týždňa (od 17. do 23. septembra) je Európskym dňom spolupráce, kedy si  pripomíname územnú spoluprácu v rámci EÚ, medzi členskými štátmi a regiónmi. Hlavným mottom podujatia je  pripomenutie všetkých výhod, ktoré prináša…

viac »

Stáž na Delegáciách EÚ pre mladých absolventov vysokých škôl „Junior Professionals in the Delegations“

28.08.2012
Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia schválili program stáží na Delegáciách Európskej únie nazvaný „Junior Professionals in the Delegations – JPD“. Cieľom tohto programu je umožniť talentovaným absolventom vysokých škôl z členských štátov…

viac »

Program "Go8 Európske štipendiá"

27.08.2012
„Skupina ôsmich“ univerzít (Go8) každoročne ponúka osem štipendií pre výskumných pracovníkov – začiatočníkov, aby mohli pracovať na Go8 univerzitách po dobu 6 mesiacov. Každé štipendium je v hodnote 20 000 austrálskych dolárov. Štipendiá sú otvorené výskumným…

viac »
Prvá ‹  < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >