Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Rok 2013 bude „Európsky rok občanov“

13.08.2012
Čím lepšie budú muži a ženy v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať, a na všetkých úrovniach v Európe tak môže byť živší demokratický život. To je vízia pre Európsky rok občanov 2013, ktorý…

viac »

Enterprise Europe Network – Pomoc pre Vaše podnikanie

08.08.2012
Enterprise Europe Network je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorých služby sú bezplatne dostupné aj pre všetky spoločnosti na Slovensku. Pomoc pri hľadaní obchodných a technologických…

viac »

Zapojte sa do súťaže Inovácie pre udržateľnú Európu a získajte 30 000 EUR

06.08.2012
Zapojte sa do 5. ročníka Ceny občianskej spoločnosti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Odmeňovanie dokonalosti v iniciatíve občianskej spoločnosti a získajte 30 000 EUR. Téma pre rok 2012: Inovácie pre udržateľnú Európu! Odmenené budú projekty občianskej spoločnosti, ktoré dokázali,…

viac »

Diskutujte s európskymi inštitúciami: EuroPCom 2012 (Európska konferencia pre verejnú komunikáciu)

26.07.2012
Tretí ročník Európskej konferencie pre verejnú komunikáciu sa bude konať 17. a 18 októbra 2012 v Bruseli. Zúčastnia sa jej komunikační manažéri a poprední odborníci na miestnej, regionálnej, národnej úrovni a tiež odborníci z európskych inštitúcií. Prednášky,…

viac »

Zvečnite projekt

24.07.2012
Odfoťte výsledky projektov financovaných z prostriedkov EÚ vo svojom regióne a zapojte sa do súťaže o fotografické vybavenie v hodnote     1 000 EUR a výlet pre dve osoby do Bruselu. Musí ísť o fotografie projektov, ktoré získali finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho…

viac »

Deväť krokov ako zvýšiť používanie bicyklov v mestách

19.07.2012
CIVITAS je európska iniciatíva na podporu implementácie zelenej a trvalo udržateľnej dopravy v mestách. Vo svojich príručkách CIVITAS predstavuje výsledky uskutočnených projektov a ponúka overené postupy pri zavedení nových a inovatívnych riešení. Význam celého projektu spočíva…

viac »

BSK sa zúčastní OPEN DAYS 2012 v Bruseli

16.07.2012
Od 8. do 11. októbra sa vo Výbore regiónov uskutoční podujatie OPEN DAYS 2012, ktoré bude súčasťou „Európskeho týždňa regiónov a miest“. Počas OPEN DAYS budú regióny a mestá prezentovať úspešné programy čerpania štrukturálnych fondov, implementovanie európskej…

viac »

Finančná a hospodárska kríza: „Jeden krok dopredu.. alebo 10 krokov späť.“

16.07.2012
Takto odpovedal na otázku, ako vyriešiť krízu ekonóm a špecialista na krízu Edward Hugh počas podujatia v Európskom parlamente. „V Európskej únii sa musíme naučiť žiť spoločne a určiť si nejaké pravidlá. Podobne je tomu aj v manželstve, pretože pri spoločnej mene vplýva jedna krajina na druhú…

viac »

Herec Hugh Grant na pôde Európskeho parlamentu o pluralite médií

05.07.2012
Dostávajú sa k bežným občanom objektívne správy, alebo žijeme v informačnej bubline, ktorú ovplyvňujú oligarchystické impéria podľa svojich potrieb? V súčasnej dobe po internete koluje fotografia Marka Twaina spolu s jeho citátom: „Keď nečítaš noviny, si neinformovaný. Keď ich čítaš,…

viac »

Keď prestane fúkať vietor a svietiť slnko ...?!

27.06.2012
Vedeli ste, že ak by bola politická vôľa, dokázali by sme fosílne palivá nahradiť do roku 2015? Do kedy budú ropné spoločnosti diktovať smerovanie Európy a prečo chce Günther Oettinger prepojiť celú Európsku úniu špagetami? Prečítajte si tento článok a dozviete sa, prečo si má Európska…

viac »
Prvá ‹  < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >