Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Od spolupráce vo výskume k udržateľnej energii

22.06.2012
V pondelok 18. júna 2012 sa vo Výbore regiónov uskutočnilo podujatie, ktoré odštartovalo „Dni trvalo udržateľnej energie“. Štyri európske regionálne klastre z krajín ako Španielsko, Maďarsko, Fínsko a Veľká Británia predstavili spôsob, akým zabezpečia zvýšenie používania…

viac »

Dni trvalo udržateľnej energie aj na Slovensku!

13.06.2012
Od 18. do 22. júna sa budú v krajinách Európskej únie konať podujatia zamerané na zvýšenie povedomia o energetickej efektívnosti a zelených technológiách. Výnimkou nebudeme ani my. Podujatia zamerané na túto oblasť budú organizované po celom Slovensku.  V Bratislavskom…

viac »

Český prínos pre bioekonomiku

06.06.2012
Vo februári 2012 Európska komisia prijala novú stratégiu pre udržateľnú bioekonomiku v Európe. Česká republika na túto udalosť reagovala konferenciou, kde boli pozvaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí predstavili potenciál Českej republiky.  Prečo je bioekonomika dôležitá? Je…

viac »

Vedecká podpora pre rast, prácu a udržateľnosť - príklady z ekopriemyslu

21.05.2012
Európska únia v posledných rokoch prijala viacero dôležitých dokumentov podporujúcich „zelené smerovanie“. „Mali by sme to považovať za zelenú revolúciu?“ Opýtal sa účastníkov konferencie moderátor Leen Hordijk. Jeho otázku následne zodpovedal zástupca mesta  Štokholm,…

viac »

Konferencia na tému „Regióny a mestá pre integrovaný teritoriálny rozvoj“

14.05.2012
Už po roku 2013 môže do platnosti vstúpiť nový strategický rámec pre kohéznu politiku. Tento dokument bol vytvorený Európskou komisiou, ktorého hlavnou úlohou je  sústrediť sa na menší počet priorít za účelom dosiahnutia cieľov „Európa 2020“. Navyše, politiky…

viac »

Bratislavská župa sa prezentovala v Bruseli

14.05.2012
Bratislavská župa sa v sobotu prezentovala na podujatí Open doors - Deň otvorených dverí európskych inštitúcii, ktoré patrí k už tradičným, mimoriadne zaujímavým a obľúbeným podujatiam. Svoje dvere v tento deň otvorili nielen Európsky parlament, Európska komisia či Rada Európskej…

viac »

Súťaž generácia 1992

24.04.2012
Európska komisia pri príležitosti 20. výročia európskeho spoločného trhu usporadúva súťaž pre mladých narodených v roku 1992. Vďaka jednotnému trhu v Európe, môžeme cestovať, študovať, pracovať, žiť a nakupovať v inej krajine bez väčších problémov. Mladí  môžu…

viac »

E-zdravotníctvo: Riešenia pre európske regióny

24.04.2012
Podpora zdravia je jedna z priorít európskej stratégie Európa 2020. Elektronické zdravotníctvo  - e-health je účinný nástroj na dosiahnutie cieľov tejto stratégie. Projekty zamerané na e-health podporujú  implementáciu inovácií a skvalitnenie zdravotníckych služieb, umožnia…

viac »

Francúzske regionálne inovačné stratégie: pozitívny príklad pre ostatné regióny

23.04.2012
Inovácie sú kľúčovým faktorom v konkurencieschopnosti a bohatstve národov v súčasnej ére globalizácie. Ciele Lisabonskej zmluvy a stratégie EÚ majú prispieť k tomu, aby EÚ mala konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach. K tomuto má prispieť stratégia…

viac »

Konferencia na tému inteligentnej špecializácie

18.04.2012
17. apríla 2012 sa vo Výbore regiónov konala konferencia zameraná na stratégiu inteligentnej špecializácie - S³ Platforma a na stratégiu spoločných regionálnych inovácií. Inteligentná špecializácia je kľúčovým aspektom kohéznej politiky. Je tiež súčasťou stratégie…

viac »
Prvá ‹  < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >