Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Prihláste sa na nový Covenant twining program!

02.07.2018
Výzva na novú edíciu twiningového programu Európskeho dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors) pre klímu a energetiku je teraz otvorená. Program ponúka mestám, regiónom a provinciám v Európe možnosť podieľať sa na twiningovej výmene, ktorá chce docieliť zvýšenie…

viac »

Vysokoškoláci, pozor!

22.06.2018
Cieľom súťaže "Youth4Regions Media Programme" je podporiť záujem študentov žurnalistiky o informovanie verejnosti o konkrétnych projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ ako aj priblížiť EÚ mladým ľuďom. Európska komisia na základe výsledkov súťaže umožní jednému študentovi…

viac »

Eurofondy aj pre BSK budú pokračovať

06.06.2018
Európska komisia zverejnila 29. mája 2018 svoj návrh budúcej legislatívy pre politiku súdržnosti po roku 2020 a rozdelenie finančných obálok pre členské štáty. Slovenskej republike bola pridelená alokácia viac ako 11 mld. (11 779 580 537 EUR), čo je oproti súčasným 15 mld. výrazný…

viac »

Stretnutie stážistov regionálnych zastúpení

23.05.2018
17. mája 2018  sa v Kancelárii BSK v Bruseli konalo stretnutie stážistov z  regionálnych zastúpení pôsobiacich v Bruseli. Stretnutie pripravili stážisti BSK, ktorí v kancelárii stážujú prostredníctvom programu Erasmus+. Podujatie malo za cieľ spoznať stážistov z ostatných regiónov,…

viac »

Droba: O eurofondy budeme bojovať aj naďalej

09.05.2018
Európska komisia 2. mája zverejnila dlho očakávaný návrh sedemročného rozpočtu, ktorým sa bude EÚ riadiť po roku 2020. Medzi oblasti, ktoré sa výrazne posilnia, patrí výskum a inovácie či program Erasmus+. Viac peňazí pôjde aj na oblasť obrany a spoločnej ochrany vonkajších…

viac »

Open Day v Bruseli aj so zastúpením Bratislavského kraja

07.05.2018
Dňa 5. mája sa v Bruseli otvorili brány európskych inštitúcií verejnosti, ktorá mala možnosť nahliadnuť do priestorov, kde sa prijímajú rozhodnutia ovplyvňujúce celú Európsku úniu. Návštevníci mali možnosť prehliadnuť si priestory Európskeho parlamentu, Európskej…

viac »

Veda a Parlament/ Veda a Regióny – Výzva na prejavenie záujmu

02.05.2018
Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie a Európsky parlament sa v nadväznosti na úspech predošlých iniciatív „Veda a Parlament“ a „Veda a Regióny“, rozhodli rozšíriť tieto iniciatívy a presunúť ich do viacerých európskych miest a regiónov.…

viac »

O krok bližšie k WiFi zdarma na celom Slovensku

11.04.2018
Vďaka projektu WiFi pre Teba budú môcť najmä malé obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón s bezplatným pripojením na internet, podľa ich výberu. Peniaze vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) budú určené…

viac »

Rozhovor s bývalými stážistami z kancelárie BSK v Bruseli

15.03.2018
„Práce bolo dostatok, ale necítila som sa pod stresom. Stážista sa môže spoľahnúť na svojich šéfov, ktorí vo všetkom ochotne poradia, ale zároveň má aj veľa voľnosti a samostatnosti venovať sa tomu, čo ho naozaj zaujíma.“ Veronika Uplynulý týždeň sme boli v kontakte s našimi…

viac »

Erasmus+: hodnotenie programu v polovici jeho trvania

28.02.2018
Európska komisia vydala na konci január hodnotenie v polovici programu Erasmus+ (z rozpočtového obdobia 2014-2020). Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok v implementácii programu v rokoch 2014-2016, ako aj zhodnotiť dlhodobý dopad siedmich projektov z roku 2007-2013.  Pozrime sa najprv na nejaké štatistické údaje: doposiaľ sa…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná ›