Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Stretnutie stážistov regionálnych zastúpení

23.05.2018
17. mája 2018  sa v Kancelárii BSK v Bruseli konalo stretnutie stážistov z  regionálnych zastúpení pôsobiacich v Bruseli. Stretnutie pripravili stážisti BSK, ktorí v kancelárii stážujú prostredníctvom programu Erasmus+. Podujatie malo za cieľ spoznať stážistov z ostatných regiónov,…

viac »

Droba: O eurofondy budeme bojovať aj naďalej

09.05.2018
Európska komisia 2. mája zverejnila dlho očakávaný návrh sedemročného rozpočtu, ktorým sa bude EÚ riadiť po roku 2020. Medzi oblasti, ktoré sa výrazne posilnia, patrí výskum a inovácie či program Erasmus+. Viac peňazí pôjde aj na oblasť obrany a spoločnej ochrany vonkajších…

viac »

Open Day v Bruseli aj so zastúpením Bratislavského kraja

07.05.2018
Dňa 5. mája sa v Bruseli otvorili brány európskych inštitúcií verejnosti, ktorá mala možnosť nahliadnuť do priestorov, kde sa prijímajú rozhodnutia ovplyvňujúce celú Európsku úniu. Návštevníci mali možnosť prehliadnuť si priestory Európskeho parlamentu, Európskej…

viac »

Veda a Parlament/ Veda a Regióny – Výzva na prejavenie záujmu

02.05.2018
Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie a Európsky parlament sa v nadväznosti na úspech predošlých iniciatív „Veda a Parlament“ a „Veda a Regióny“, rozhodli rozšíriť tieto iniciatívy a presunúť ich do viacerých európskych miest a regiónov.…

viac »

O krok bližšie k WiFi zdarma na celom Slovensku

11.04.2018
Vďaka projektu WiFi pre Teba budú môcť najmä malé obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón s bezplatným pripojením na internet, podľa ich výberu. Peniaze vyčlenené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) budú určené…

viac »

Rozhovor s bývalými stážistami z kancelárie BSK v Bruseli

15.03.2018
„Práce bolo dostatok, ale necítila som sa pod stresom. Stážista sa môže spoľahnúť na svojich šéfov, ktorí vo všetkom ochotne poradia, ale zároveň má aj veľa voľnosti a samostatnosti venovať sa tomu, čo ho naozaj zaujíma.“ Veronika Uplynulý týždeň sme boli v kontakte s našimi…

viac »

Erasmus+: hodnotenie programu v polovici jeho trvania

28.02.2018
Európska komisia vydala na konci január hodnotenie v polovici programu Erasmus+ (z rozpočtového obdobia 2014-2020). Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok v implementácii programu v rokoch 2014-2016, ako aj zhodnotiť dlhodobý dopad siedmich projektov z roku 2007-2013.  Pozrime sa najprv na nejaké štatistické údaje: doposiaľ sa…

viac »

Ako prerozdeliť kompetencie medzi EÚ a členské štáty a akú funkciu majú v tomto procese mestá a regióny?

12.02.2018
Európsky výbor regiónov konzultuje s mestami a regiónmi spôsob ako ich lepšie zapojiť do tvorby a následnej implementácie politík Európskej únie. Predseda Európskej komisie Jean Claude-Juncker vytvoril koncom minulého roka pracovnú skupinu pre subsidiaritu a proporcionalitu s názvom „Robiť…

viac »

URBIS - Nová investičná poradenská platforma pre mestá

29.11.2017
Európske centrum pre poradenstvo v oblasti investícií (EIAH) na konferencii Cities Forum v spolupráci s Európskou komisiou (DG REGIO) a Európskou investičnou bankou 28.11.2017 spustilo novú poradenskú platformu pre mestské investície, URBIS. Platforma je určená pre orgány mestskej správy a ponúka…

viac »

Odborné vzdelávanie a príprava: výzva na predkladanie návrhov

26.10.2017
Výzva na predkladanie návrhov: Spoločné kvalifikácie v odbornom vzdelávaní a príprave (v rámci programu Erasmus+)       V súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a potrebou zvýšenia ich úrovne,…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná ›