Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Registrácia na Európsky týždeň regiónov a miest otvorená

13.07.2017
V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest pripravuje Bratislavský samosprávny kraj seminár pod názvom „Third Industrial Revolution: What appropriation in the Territories?“, ktorého témou bude tretia priemyselná revolúcia z pohľadu regiónov. Cieľom seminára je prostredníctvom konkrétnych…

viac »

BSK: O budúcnosti Európy musíme rozhodnúť všetci spoločne

07.07.2017
Zástupcovia regiónov, miest a obcí vo štvrtok 6. júla diskutovali na zasadnutí komisie CIVEX Európskeho výboru regiónov v Bruseli o budúcnosti Európy. Paralelne s diskusiami o Bielej knihe, ktorá aktuálne prebieha medzi hlavami štátov Európskej únie, sa diskusia presúva aj…

viac »

BSK: V Bruseli o budúcnosti eurofondov

29.06.2017
Na pôde Európskej komisie v Bruseli sa začiatkom týždňa uskutočnilo 7. Kohézne fórum za účasti vrcholných predstaviteľov inštitúcií EÚ, členských štátov, regiónov a miest a expertov pôsobiacich v oblasti kohéznej politiky. Témou rokovaní bola…

viac »

Vysokoškoláci, pozor!

08.06.2017
Cieľom súťaže Youth4Regions Media Programme je podporiť záujem študentov žurnalistiky o informovanie verejnosti o konkrétnych projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ. Preto bola tento rok po prvýkrát vyhlásená súťaž, na základe ktorej bude jednému študentovi z každého členského…

viac »

Predstavili sme vína z Malých Karpát v Bruseli

07.06.2017
V utorok 6. júna sa na Place du Luxembourg v Bruseli po prvýkrát uskutočnilo podujatie „Slovak wines from the Small Carpathians“, ktoré návštevníkom v Bruseli predstavilo vína spod Malých Karpát. Podujatie otvorila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh spolu…

viac »

Brusel ochutná slovenské vína z Malých Karpát

29.05.2017
Brusel ochutná slovenské vína z Malých Karpát! V utorok 6. júna sa na Place de Luxembourg uskutoční podujatie Slovenské vína z Malých Karpát (Slovak wines from Small Carpathians), ktoré organizuje Turizmus regiónu Bratislava v spolupráci s Malokarpatským osvetovým…

viac »

Metropoly a kraje V4 o pokračovaní eurofondov

25.05.2017
Bratislavský samosprávny kraj hostil na pôde svojej bruselskej kancelárie pracovný workshop s názvom „V4 Talks“. Témou konferencie bola budúcnosť kohéznej politiky EÚ. Podujatie bolo organizované v rámci platformy hlavných miest a regiónov Vyšehradskej skupiny. „Dlhodobo udržiavame…

viac »

BSK: Bývanie aj doprava môžu byť ekologické

22.05.2017
Delegácia poslankýň a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja sa na návšteve severného Francúzska postupne zoznámili s inovatívnymi riešeniami v oblasti energií. Región Hauts-de-France je lídrom 3. priemyselnej revolúcie a bývalá banská lokalita postupne ožíva…

viac »

BSK: Cesta rozvoja je cestou k ekológii

18.05.2017
Poslankyne a poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa vo francúzskom meste Lille zoznámili som strategickým plánom 3. priemyselnej revolúcie v regióne Hauts-de-France. Tretia priemyselná revolúcia je prechod k využívaniu alternatívnych a inovatívnych zdrojov energie a informačných technológií…

viac »

Regióny a mestá o budúcnosti politiky súdržnosti

17.05.2017
Politickí zástupcovia regiónov a miest sa v máji stretli na 123. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Bratislavský samosprávny kraj na zasadnutí reprezentoval podpredseda BSK Martin Berta. Najdôležitejším bodom programu bolo prerokovanie stanoviska o Budúcnosti politiky…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Posledná ›