Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Európska cena komunikácie s verejnosťou za rok 2017

11.04.2017
Európsky výbor regiónov v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, Radou Európskej únie, Európskou komisiou a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom organizuje 8. konferenciu EuroPCom, Európsku konferenciu o komunikácii s verejnosťou v dňoch 9. a 10. novembra 2017.    Vrámci…

viac »

European Transport Innovation Challenge 2017

10.04.2017
Výzva pre dopravné inovácie umožní odmeniť nápady mladých dopravných inovátorov v oblasti čistejšej a efektívnejšej budúcnosti v doprave. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre mobilitu a dopravu odštartovalo 29. marca iniciatívu Transport Innovation Challenge…

viac »

Následky katastrof vyriešime z eurofondov

29.03.2017
Zástupcovia regiónov, miest a obcí sa na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov zhodli na podpore návrhu Európskej komisie, že škody spôsobené prírodnými katastrofami by mali eurofondy vykrývať bez spoluúčasti žiadateľov.   „Primátori, starostovia, hajtmani…

viac »

Eurofondy majú slúžiť všetkým

06.03.2017
Bratislavský župan Pavol Frešo a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta sa v poľskej Varšave opätovne zhodli so zástupcami metropolitných regiónov V4 a spoločne pokračujú v boji metropolitných regiónov o eurofondy. Metropolitné regióny bývajú vďaka svojmu skreslenému…

viac »

BSK: Eurofondy na odborné vzdelávanie

28.02.2017
Župní poslanci na svojom pracovnom zasadnutí dňa 17. februára 2017 schválili predloženie žiadostí o eurofondy pri rekonštrukcii štyroch župných Centier odborného vzdelávania a prípravy. Celkový rozpočet je viac ako 13 mil. eur a spolufinancovanie župy bude na úrovni piatich percent.   „COVP…

viac »

Metropolitné regióny V4+ pokračujú v spolupráci

15.02.2017
Zástupcovia hlavných miest a regiónov vyšehradskej štvorky sa v stredu na spoločnom stretnutí v Bruseli počas plenárnej schôdze Európskeho výboru regiónov zhodli na spoločných krokoch pri vyjednávaní pravidiel kohéznej politiky po roku 2020. „Praha, Varšava, Budapešť aj Bratislava…

viac »

Župan Pavol Frešo v Bruseli: Inteligentný región je ohľaduplný k prírode

09.02.2017
Európsky výbor regiónov zorganizoval konferenciu Investovanie v Európe: vytvorenie koalície inteligentných miest a regiónov vo vzťahu k 3. priemyselnej revolúcii, ktorá je založená na inováciách v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky Agenda tzv. „smart cities and regions“, teda…

viac »

Slávnostný vianočný koncert „Koledy pre Európu“

30.01.2017
V stredu 14. decembra 2016 sa v priestoroch kráľovského kostola Svätého Jakuba v Bruseli ozývali krásne vianočné koledy krajín Európskej únie a ôsmich regiónov Slovenska.   Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Rozhlasom a Televíziou Slovenska, Ministerstvom…

viac »

Poslanci kraja sa aktívne zapájajú do európskych záležitostí

15.12.2016
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili v dňoch 13. až 15. decembra zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. Podpredseda BSK Ing. Igor Bendík viedol delegáciu poslancov Z BSK - Oskara Dobrovodského, Ing. Pavla Galamboša, Ing. arch. Mgr. art. Elenu Pätoprstú, Mgr. Lukáša Pokorného a Mgr. Petra Švarala…

viac »

Zástupkyňa DG REGIO navštívila novú Cvernovku

15.12.2016
Zástupkyňa DG REGIO pani Eva Wenigová navštívila v utorok kreatívne centrum Nadácie Cvernovka na Račianskej. Pre dobudovanie nového kreatívneho centra regiónu má župa v pláne čerpať európske prostriedky. „Nové kreatívne centrum, ktoré vďaka župe ostalo v Bratislave zachované,…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  Posledná ›