Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zahraničná stáž

hlavná foto

Stáž v Kancelárii BSK v Bruseli

Absolvujte stáž v Kancelárii Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli počas roku 2021 a získajte tak jedinečnú pracovnú skúsenosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí. Staňte sa na pár mesiacov členom tímu Bratislavského kraja a naučte sa, ako funguje verejná správa a aké sú aktivity Bratislavského kraja v Bruseli.

Stáže v roku 2021 budú prebiehať v prípade, ak to umožnia epidemiologické podmienky v Belgicku. Dovtedy ponúkame stáže formou práce z domu.

Podmienky stáže

 • stáž je určená iba pre študentov vysokých škôl 
 • minimálna dĺžka stáže sú 3 mesiace, preferovať budeme stážistov na obdobie 6 mesiacov
 • na stáž je možné získať finančný príspevok od BSK a financovanie cez grantový program Erasmus stáže (záleží od podmienok tvojej vysokej školy)

Čo od teba očakávame? 

 • záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť francúzskeho jazyka je výhodou
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, dynamickosť, interaktívnosť a spoľahlivosť 
 • znalosť Microsoft Office

Čo môžeš stážou získať ty? 

 • príležitosť pracovať pre aktívne regionálne zastúpenie v Bruseli
 • skúsenosť s organizáciou odborných a kultúrno-spoločenských podujatí 
 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií ako napríklad Európsky výbor regiónov
 • možnosť zúčastniť sa konferencií a seminárov relevantných pre BSK  

Aká bude tvoja náplň práce? 

 • praktická skúsenosť s každodenným chodom kancelárie BSK v Bruseli
 • podieľanie sa na príprave podujatí a aktivít
 • príprava zápisov z konferencií a seminárov, analytických materiálov a podkladov pre potreby kancelárie 
 • spravovanie webovej stránky kancelárie a sociálnych médií  

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu: tomas.teleky@region-bsk.sk. Na stáž sa môžete prihlásiť priebežne počas celého roka. V motivačnom liste uveďte preferovanú dĺžku stáže.

Od roku 2012 do konca roku 2020 absolvovalo stáž v Kancelárii BSK v Bruseli 41 študentov.

 

Stáže v Európskych inštitúciách

Všetky európske inštitúcie ponúkajú možnosti platenej aj neplatenej stáže. Platené stáže sú realizované v dvoch cykloch a zvyčajne trvajú 5 a viac mesiacov.

Prehľad všetkých ponúkaných stáží nájdete na stránke Úradu EPSO.

Prihlášky, podmienky stáže a ďalšie informácie nájdete na stránkach jednotlivých inštitúcií:

Európska komisia:

Prvý cyklus (marec - júl) - informácie o podávaní prihlášok budú zverejnené na stránke Euróspkej komisii.

Druhý cyklus (október - február) - podávanie prihlášok od januára do konca februára.

Európsky parlament:

Prvý cyklus (1. október - 28/29. február) - podávanie prihlášok od 1. júna do 30. júna.

Druhý cyklus (1. marec - 31. júl) - podávanie prihlášok od 1. novembra do 30. novembra. 

V prípade Európskeho parlamentu môžete kontaktovať aj slovenských a českých poslancov, ktorí tiež ponúkajú platené či neplatené stáže.

Rada EÚ: 

Prvý cyklus (1. február - 30. jún) - informácie o podávaní prihlášok budú zverejnené na stránke Generálneho sekretariátu Rady EÚ.

Druhý cyklus (1. september - 31. január) -  podávanie prihlášok od februára do marca

Výbor regiónov:

Prvý cyklus (16. február - 15. júl) -  podávanie prihlášok od 1. apríla do 30. septembra

Druhý cyklus (16. september - 15. február) - podávanie prihlášok od 1. októbra do 31. marca

Európsky a hospodársky výbor:

Prvý cyklus (16. február - júl) - podávanie prihlášok od 1. júla do 30. septembra

Druhý cyklus (16. september - február) - podávanie prihlášok od 3. januára do 31. marca

NATO:

Jediný cyklus (marec - september) - informácie o podávaní prihlášok budú zverejnené na stránke NATO.

Ďalšie ponuky nájdete na:

www.eurobrussels.com

www.euractiv.sk

 

Foto: BSK

Videogaléria

Život v Bruseli

Počet zobrazení: 14512x