Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zahraničná stáž

hlavná foto

Zahraničná stáž v Bruseli

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli v druhej polovici roka 2021 a získajte tak jedinečnú pracovnú skúsenosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí. Staňte sa na pár mesiacov členom tímu Bratislavského kraja a naučte sa, ako funguje verejná správa, aký je význam regionálnej politiky v rámci EÚ a aké sú aktivity kraja v Bruseli.

Začiatok stáže: september 2021 (prípadne podľa dohody)

Základné požiadavky:

 • študent/študentka VŠ v odboroch medzinárodné vzťahy, európske štúdia, politológia prípadne iných, príbuzných odborov
 • minimálna dĺžka stáže sú 3 mesiace, preferovať budeme stážistov na obdobie 6 mesiacov
 • na stáž je možné získať finančný príspevok od BSK a financovanie cez grantový program Erasmus+ (záleží od podmienok Vašej vysokej školy)

Náplň práce:

 • praktická skúsenosť s každodenným chodom kancelárie Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli
 • príprava analytických materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia
 • príprava zápisov z konferencií a seminárov organizovaných Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Európskym výborom regiónov a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi pri EÚ v Bruseli
 • podieľanie sa na príprave kultúrnych a propagačných podujatí a aktivít
 • spravovanie webovej stránky kancelárie a sociálnych médií

Čo od Vás očakávame?

 • výborná znalosť slovenského jazyka, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť francúzskeho jazyka výhodou
 • záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, dynamickosť, interaktívnosť a spoľahlivosť
 • znalosť Microsoft Office

Výhody stáže:

 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií (Európsky výbor regiónov, Európska komisia, Európsky parlament) a regionálnej politiky EÚ
 • skúsenosť s organizáciou odborných a kultúrno-spoločenských podujatí
 • možnosť zúčastniť sa konferencií a seminárov k širokému spektru problematík a tém v súvislosti s „policy making“ v EÚ 

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku najneskôr do 15.06.2021 na e-mailovú adresu: tomas.teleky@region-bsk.sk.

Od roku 2012 do konca roku 2020 absolvovalo stáž v Kancelárii BSK v Bruseli 41 študentov.

 

Stáže v Európskych inštitúciách

Všetky európske inštitúcie ponúkajú možnosti platenej aj neplatenej stáže. Platené stáže sú realizované v dvoch cykloch a zvyčajne trvajú 5 a viac mesiacov.

Prehľad všetkých ponúkaných stáží nájdete na stránke Úradu EPSO.

Prihlášky, podmienky stáže a ďalšie informácie nájdete na stránkach jednotlivých inštitúcií:

Európska komisia:

Prvý cyklus (marec - júl) - informácie o podávaní prihlášok budú zverejnené na stránke Euróspkej komisii.

Druhý cyklus (október - február) - podávanie prihlášok od januára do konca februára.

Európsky parlament:

Prvý cyklus (1. október - 28/29. február) - podávanie prihlášok od 1. júna do 30. júna.

Druhý cyklus (1. marec - 31. júl) - podávanie prihlášok od 1. novembra do 30. novembra. 

V prípade Európskeho parlamentu môžete kontaktovať aj slovenských a českých poslancov, ktorí tiež ponúkajú platené či neplatené stáže.

Rada EÚ: 

Prvý cyklus (1. február - 30. jún) - informácie o podávaní prihlášok budú zverejnené na stránke Generálneho sekretariátu Rady EÚ.

Druhý cyklus (1. september - 31. január) -  podávanie prihlášok od februára do marca

Výbor regiónov:

Prvý cyklus (16. február - 15. júl) -  podávanie prihlášok od 1. apríla do 30. septembra

Druhý cyklus (16. september - 15. február) - podávanie prihlášok od 1. októbra do 31. marca

Európsky a hospodársky výbor:

Prvý cyklus (16. február - júl) - podávanie prihlášok od 1. júla do 30. septembra

Druhý cyklus (16. september - február) - podávanie prihlášok od 3. januára do 31. marca

NATO:

Jediný cyklus (marec - september) - informácie o podávaní prihlášok budú zverejnené na stránke NATO.

Ďalšie ponuky nájdete na:

www.eurobrussels.com

www.euractiv.sk

 

Foto:BSK

Videogaléria

Život v Bruseli

Počet zobrazení: 20093x