Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska komisia

hlavná foto

Európska komisia je výkonný orgán Európskej únie, ktorý zastupuje záujmy Európskej únie ako celku (nie záujmy jednotlivých štátov). Komisia sa skladá z  28 komisárov, jeden z každej krajiny. Komisári sú volení na 5 rokov. Komisia má predsedu, ktorý zverí určité oblasti politiky jednotlivým komisárom. Funkčné obdobie súčasnej Komisie sa začalo 1. decembra 2019 a bude trvať do 31. októbra 2024. Jej predsedníčka je Ursula von der Leyen. 

Európska komisia zastupuje a presadzuje záujmy EÚ. Pripravuje legislatívu a riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov. Pracovný program Európskej komisie na rok 2021 nájdete na jej stránkach.

 

Hlavné úlohy Komisie sú:

  1. predkladanie návrhov právnych aktov
  2. presadzovanie práva Európskej únie (spoločne so Súdnym dvorom EÚ)
  3. určovanie cieľov a priorít uvedených v ročnom pracovnom programe Komisie a práca na ich plnení
  4. riadenie a vykonávanie politík a rozpočtu Európskej únie
  5. zastupovanie Európskej únie na medzinárodnej scéne, napríklad pri vyjednávaní dohôd medzi EÚ a inými štátmi

Kolégium komisárov sa schádza na pravidelných alebo mimoriadnych zasadnutiach. Pravidelne komisári zasadajú raz týždenne, zvyčajne v stredu, v Bruseli pričom program zasadnutia určuje predseda. Počas zasadnutí Parlamentu v Štrasburgu sa tieto zasadnutia konajú v tomto meste. V prípade potreby riešenia naliehavých otázok alebo ak Rada ministrov rokuje o obzvlášť dôležitých veciach sa koná mimoriadne zasadnutie Komisie.

Komisia má veľké množstvo zamestnancov – administrátori, právnici, ekonómovia, prekladatelia, tlmočníci, asistenti atď. Títo sú ďalej rozdelení do skupín, známych ako generálne riaditeľstvá. V rámci generálnych riaditeľstiev a útvarov pracuje okolo 23 000 zamestnancov. Každé generálne riaditeľstvo je zodpovedné za určitú oblasť politiky a na jeho čele stojí generálny riaditeľ. Úlohou riaditeľstiev je navrhovať právne predpisy, ktoré schvaľuje kolégium komisárov na svojom zasadnutí. Generálne riaditeľstvá takisto riadia programy financovania na úrovni Európskej únie, vykonávajú verejné konzultácie a komunikačné činnosti.

Jednou z hlavných priorít pre použitie výdavkov EÚ stanovuje Komisia spoločne s Radou a Parlamentom v dokumente nazvanom „finančný rámec“ EÚ. Každý rok, Komisia prekladá návrh rozpočtu Parlamentu a Rade. Následne Komisia kontroluje využitie finančných prostriedkov. Komisia kontroluje rozpočet za pomoci Dvora audítorov. 

Komisia sídli v Bruseli a Luxemburgu, ďalšie úrady má v každom členskom štáte EÚ a delegácie v hlavných mestách štátov po celom svete.

Viac informácií o činnosti Európskej komisie nájdete na jej oficiálnych stránkach.

 

Zloženie Európskej komisie


Ursula von den Leyen

Predsedníčka Európskej komisie. (Nemecko)

Frans Timmermans

Výkonný podpredseda. Európsky ekologický dohovor. (Holandsko)

Margrethe Vestager

Výkonná podpredsedníčka. Európa pripravená na digitálny vek. (Dánsko)

Valdis Dombrovskis

Výkonný podpredseda. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. (Lotyšsko)

Josep Borell Fontelles

Vysoký predstaviteľ a podpredseda.Silnejšia Európa vo svete. (Španielsko)

Maroš Šefčovič

Podpredseda. Medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. (Slovensko)

Věra Jourová

Podpredsedníčka. Hodnoty a transparentnosť. (Česká republika)

Dubravka Šuica

Podpredsedníčka. Demokracia a demografia. (Chorvátsko)

Margaritis Schinas

Podpredseda. Podpora európskeho spôsobu života. (Grécko)

Johannes Hahn

Komisár. Rozpočet a administratíva. (Rakúsko)

Mariya Gabriel

Komisárka. Inovácia, výskum, kultúra, vzdelanie a mládež. (Bulharsko)

Nicolas Schmit

Komisár. Pracovné miesta a sociálne práva. (Luxembursko)

Paolo Gentiloni

Komisár. Hospodárstvo. (Taliansko)

Janusz Wojciechowski

Komisár. Poľnohospodárstvo. (Poľsko)

Thierry Bretton

Komisár. Vnútorný trh. (Francúzsko)

Elisa Ferreira

Komisárka. Súdržnosť a reformy. (Portugalsko)

Stella Kyriakides

Komisárka. Zdravie a bezpečnosť potravín. (Cyprus)

Didier Reynders

Komisár. Spravodlivosť. (Belgicko)

Helena Dalli

Komisárka. Rovnosť. (Malta)

Yiva Johansson

Komisárka. Vnútorné záležitosti. (Švédsko)

Janez Lenarčič

Komisár. Krízové riadenie. (Slovinsko)

Adina Vălean

Komisárka. Doprava. (Rumunsko)

Olivér Várhelyi

Komisár. Susedstvo a rozšírenie. (Maďarsko) 

Jutta Urpilainen

Komisárka. Medzinárodné partnerstvá. (Fínsko)

Kadri Simnson

Komisárka. Energetika. (Dánsko)

Virginijus Sinkevičius

Komisár. Životné prostredie, oceány a rybolov. (Litva)

Mairead McGuinness

Komisárka. Finančné služby, finančná stabilita a únia kapitálových trhov. (Írsko) 

 

Foto : JLogan


Počet zobrazení: 10785x