Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Open Doors

hlavná foto

S oslavami Dňa Európy súvisí už neodmysliteľne aj akcia Open Doors, teda tradičné podujatie Dňa otvorených dverí, ktoré sprístupňuje európske inštitúcie širokej verejnosti. Svoje priestory a pracoviská takto návštevníkom predstaví Európska komisia, Európky parlament, Európska rada, ale aj Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Druhý májový týždeň sa Bratislavská župa každoročne zúčastňuje prezentácie regiónov, ktorá sa teší veľkej popularite. V stánkoch pridelených jednotlivým regiónom sa predstavujú najrôznejšie zaujímavosti, či typické jedlá, suveníry a predmety, ktoré reprezentujú dané regióny členských štátov Európskej Únie. V rámci Bratislavského regiónu bola prezentovaná napríklad Malokarpatská vínna cesta, vína z Pezinka, história župy či kultúrne pamiatky. Pozornosť je venovaná cestovnému ruchu a športu, o ktorý majú návštevníci veľký záujem, a tak nechýba množstvo propagačných materiálov z tejto oblasti. Spestrením bývajú každoročne drobné darčeky s logom Bratislavského kraja prípadne ochutnávka typických bratislavských rožtekov alebo pagáčikov. Deň otvorených dverí je ďalej sprevádzaný kultúrnymi, hudobnými a tanečnými podujatiami. V inštitúciách taktiež prebehli rôzne koncerty, kvízy a diskusie, pripravené bývajú interaktívne informačné panely či dokonca atrakcie v podobe stretnutia a fotografovania sa s europoslancami. Častý sprievodným podujatím býva výstava fotografií súvisiacimi s vývojom Európskej Únie.

Deň Európy sa oslavuje každý rok 9. Mája. Tradíciu nesie už od roku 1945, kedy to bol prvý deň mieru v Európe po ukončení Druhej svetovej vojny. O päť rokov neskôr, v roku 1950 bola prezentovaná takzvaná Schumannova deklarácia predstavujúca návrh fungovania zjednotenej Európy podľa Roberta Schumanna, ktorou sa naštartoval integračný proces v Európe. Podujatie Open Doors sa zvyčajne koná týždeň po Dni Európy, pre presný dátum sledujte náš kalendár.

 

Viac informácií nájdete tu.

       

 

 

 

 

Počet zobrazení: 9437x