Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Práca v Bruseli

hlavná foto

Brusel, hlavné mesto Európskej únie, je lákavým miestom pre mnohých ambicióznych ľudí. Nájsť si tu prácu je ťažké, no nie nemožné. Pre tých, ktorí majú záujem pracovať v Bruseli, sa preto ponúkajú nasledovné možnosti:

Európske inštitúcie
Úrad pre výber pracovníkov (EPSO) - poskytuje informácie o pracovných a kariérnych príležitostiach a tiež organizuje otvorenú súťaž, pomocou ktorej sa selektujú vysoko kvalifikovaní pracovníci do európskych inštitúcií.


Viac informácií tu
Možnosť vyskúšať si EPSO test
Pracovné pozície – sú klasifikované do kategórií, pričom každá vyžaduje určité znalosti a schopnosti:
 - odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Vedci a výskumníci, odborníci na informačné technológie, ekonomiku, financie, politické vedy, audit, právo, atď.
•    požiadavky: motivácia, iniciatíva, riadiace schopnosti, dobré vyjadrovacie schopnosti a vystupovanie, schopnosť plánovať časovo náročný rozvrh
- pracovníci, plniaci výkonné úlohy v rôznych oblastiach aktivít EÚ (vykonávanie politík EÚ, zostavovanie rozpočtu, colná správa, atď).
•    požiadavky: ukončený vyšší stupeň sekundárneho vzdelania, pracovnú skúsenosť
– sekretárky, administratívny personál.
•    požiadavky: maturitná skúška, pracovná skúsenosť
- manuálni pracovníci
- tlmočníci a prekladatelia

Súkromné firmy
Pracovať pre súkromné firmy môžu naši občania od 1.mája 2009, kedy Belgicko otvorilo svoj pracovný trh.


Základom úspechu je dobre vypracovaný životopis a motivačný list. Návod na jeho vytvorenie ako aj samotný formulár, ktorý nájdete tu.

Online životopis

Pri hľadaní práce vám tiež môže pomôcť:
EURES (Európsky portál pre pracovnú mobilitu) - jeho cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Medzi partnerov tejto siete patria servisy pre sprostredkovanie práce, odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie.
Euroguidance - sieť národných informačných centier pre profesijné poradenstvo.
Eurobrussels
Eutraining
Euractiv
 

Foto: BSK

 


Počet zobrazení: 10089x