Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Internetová ekonomika - príležitosť pre Slovensko

hlavná foto
Dňa 18. septembra sa pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča uskutočnil v Európskom parlamente pracovný workshop Internetová ekonomika – príležitosť pre udržateľný rast a zamestnanosť na Slovensku. Stretnutie zorganizovala Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (Sapie) a hosťovala ho najmladšia europoslankyňa Katarína Neveďalová. So svojimi príspevkami vystúpili odborníci na oblasť internetovej ekonomiky: Ignacio Sbampato, marketingový riaditeľ spoločnosti ESET, Ivan Štefunko, zakladateľ a prezident Neulogy, Rasťo Kulich, country manažér Google Slovensko, ako aj Peter Nedeliak, zakladateľ spoločnosti Ultra Plast.
 
Prioritami Sapie sú tri kľúčové oblasti, o ktorých sa počas konferencie diskutovalo: 1. vzdelávanie a študenti, 2. startupy a inovácie, 3. e-commerce a export. Sapie vo svojej činnosti nadväzuje na zistenia štúdie BCG (Boston Consulting Group) Online šanca pre Slovensko. Štúdia zistila, že Slovensko sa môže stať krajinou s nadpriemernou internetovou ekonomikou,  pokiaľ využije svoj potenciál a odstráni niektoré slabé miesta. 
 
Vzdelávanie a študenti 
 
Jednou z kľúčových oblastí je podpora technického vzdelávania a podnikateľského ducha na univerzitách. Aj Maroš Šefčovič potvrdil, že Slovensko ako najindustriálnejšia krajina EÚ potrebuje viac kvalifikovaných pracovných síl a musí popularizovať technické predmety. So zaujímavým názorom prišiel v diskusii zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EK Vladimír Šucha, ktorý zdôraznil, že vo vzdelávaní na Slovensku je potrebná revolúcia. Výučbu, ktorá ešte stále zodpovedá potrebám industriálnej revolúcie, je potrebné prispôsobiť digitálnej dobe. 
 
Na nedostatok kvalifikovaných ľudí poukázal aj Ignazio Sbampato, ktorý hovoril o tom, ako  Eset nemohol zohnať dostatok kvalifikovaných pracovníkov v Bratislave, a preto otvoril pobočku aj v Košiciach a hľadal pracovníkov v Českej republike či v Poľsku. Je presvedčený, že je potrebných viac ľudí, ktorí by mali technické aj manažérske zručnosti. Ivan Štefunko k týmto zručnostiam pridal aj kreativitu. Rasťo Kulich zase uviedol zaujímavý príklad aplikovaných vied z Fínska, kde je možné študovať techniku spolu s marketingom a dizajnom. Taktiež spomenul výhody vytvorenia novej pozície ministra vied v Izraeli, čo by mohlo byť výzvou aj pre Slovensko. 
 
Startupy a inovácie
 
Jedným z najrezonujúcejších výrazov workshopu bol ekosystém startupov. Potreba vytvoriť sieť podpory kreatívnych ľudí a myšlienok je jedným z predpokladov pre transformáciu slovenskej ekonomiky na znalostnú. Ivan Štefunko prezentoval spoločnosť Neulogy a jej systém pomoci inovatívnym projektom a firmám s exportným potenciálom. Ako spomenul, Neulogy dostáva asi tridsať až štyridsať podnikateľských plánov mesačne a má za sebou množstvo úspešných rozbehov startup firiem. V novembri spoločnosť organizuje Startup Awards 2013, udalosť propagujúcu inovácie a podnikateľského ducha na Slovensku.
 
Práve slabá podpora podnikateľskej mentality na úrovni štátu je prekážkou rozbehu mnohých finančných aktivít v oblasti inovácií a kreatívneho podnikania. Ekosystém startupov by mohol do značnej miery pomôcť pri prekonávaní obáv z rizika spojeného s podnikaním a vytvoriť stimulujúcu atmosféru na slovenskom trhu. Nevyhnutné je tiež vytvorenie podmienok pre transfer technológií z akademickej pôdy do praxe, proces, ktorým by sa zvýšilo odhodlanie slovenských firiem venovať sa výskumu a vývoju.
 
e-commerce a export
 
Úspešný príbeh firmy Ultra Plast, prezentovaný jej konateľom Petrom Nedeliakom, je konkrétnym príkladom možností, ktoré firmám dokážu priniesť internet a e-commerce. Ako poznamenal Rasťo Kulich, internet je oknom, cez ktoré sa slovenské firmy dokážu jednoduchým spôsobom dostať na omnoho väčší trh. Ultra Plast, firma z východného Slovenska, vďaka využitiu e-commerce exportuje do siedmych krajín a svoju zamestnaneckú kapacitu zvýšila z 15 na 60 zamestnancov.
 
E-commerce je pre malých a stredných podnikateľov unikátnou možnosťou pre exportovanie svojich produktov a zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu. Ako sa uvádza v správe Online šanca pre Slovensko, malé a stredné podniky ktoré začnú využívať internet rastú dvakrát rýchlejšie, exportujú dvakrát viac a vytvárajú dvojnásobný počet pracovných miest. V diskusii však Vladimír Šucha prezentoval znepokojujúce štatistické zistenie, podľa ktorého obyvatelia EÚ stále preferujú v rámci on-line nakupovania využívanie „národného trhu“. Odstránenie tejto prekážky, ako aj tvrdej legislatívy ochrany autorských práv medzi členskými štátmi, by sa malo stať jednou z priorít EÚ v snahe o zvýšenie konkurencieschopnosti a skvalitnenia podnikateľského prostredia. 
 
FOTO: www.scx.hu
 
 

Počet zobrazení: 1107x