Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Európsky výbor regiónov schválil stanovisko predsedu BSK

10.12.2019
Dňa 4.12.2019 sa uskutočnilo na pôde Európskeho výboru regiónov (EVR) 137. plenárne zasadnutie, počas ktorého sa hlasovalo o stanovisku Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020, ktorého spravodajcom je predseda BSK Juraj Droba.  Je to vôbec prvýkrát,…

viac »

Výstava diel bratislavských študentov k výročiu Nežnej revolúcie v Bruseli potrvá do konca januára

06.12.2019
Dňa 4.decembra 2019 sa pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu uskutočnila vernisáž spojená s recepciou pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie s názvom „30 rokov slobody“. Podujatie bolo realizované Kanceláriou BSK v Bruseli v spolupráci so strednými…

viac »

Mestá sa môžu uchádzať o titul Európskeho hlavného mesta mládeže v roku 2023

19.11.2019
Titul udeľuje Európske mládežnícke fórum (EYF) za účelom posilniť postavenie mladých ľudí a európsku identitu. Každý rok má mesto príležitosť predstaviť svoje inovatívne nápady, projekty a činnosti, ktorých cieľom je vyzdvihnúť mladé hlasy a priniesť novú perspektívu…

viac »

Tridsať rokov slobody na Slovensku

13.11.2019
Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba počas plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov 4. decembra 2019 organizuje v Bruseli vernisáž spojenú s recepciou pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie - jednej z najvýznamnejších udalostí v dejinách Československa, ako aj samostatného…

viac »

Stanovisko predsedu BSK Juraja Drobu k výzvam metropolitných regiónov pri čerpaní eurofondov po roku 2020

24.10.2019
Dňa 23.10.2019 sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zúčastnil 25. zasadnutia Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) v Európskom výbore regiónov (EVR). V rámci svojho ročného pôsobenia v EVR sa venuje problematike metropolitných regiónov, medzi ktoré…

viac »

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja predstavil výzvy metropolitných regiónov Európskemu parlamentu

15.10.2019
Od 7. októbra 2019 sa európske regióny a mestá dostali do centra pozornosti EÚ, nakoľko sa v Bruseli konal 17. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý je platformou umožňujúcou výmenu expertízy a príkladov dobrej praxe na európskej, národnej, regionálnej, ako aj…

viac »

Európska komisia odobrila návrh župy

24.09.2019
Juraj Droba spolu s deväťčlennou skupinou poslancov župného Zastupiteľstva navštívil našu kanceláriu v Bruseli. Cieľom pracovnej cesty bolo bližšie spoznať dôležitosť Bruselu pre regionálnu politiku ako aj pre Bratislavský kraj. “Je dôležité, aby župní poslanci poznali ako fungujú inštitúcie…

viac »

PRECESTUJ EURÓPU V MINIVANE!

19.07.2019
Počuli ste už o Road Trip Project? Vďaka tomuto projektu máte možnosť zažiť jedinečné dobrodružstvo a cestovať naprieč Európou v minivane. Tento projekt vznikol z iniciatívy Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO), ktoré je zodpovedné za politiky Európskej komisie pre…

viac »

Ocenenie Natura 2000

13.07.2019
Otvára sa piaty ročník európskeho ocenenia Natura 2000, ktoré vyzdvihuje výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody. Prihlášku v niektorej z piatich kategórií ocenenia môže predložiť akýkoľvek subjekt zapojený do činností súvisiacich so sústavou Natura 2000. Finalistovi,…

viac »

Verejné prerokovanie stanoviska k výzvam a postaveniu metropolitných regiónov v Kohéznej politike po roku 2020

10.07.2019
Viac ako 90 hostí sa 9. júla 2019 v Bruseli zúčastnilo verejného prerokovania návrhu stanoviska predsedu BSK Juraja Drobu na tému: Výzvy metropolitných regiónov a ich postavenie v budúcej politike súdržnosti po roku 2020.Predseda BSK inicioval stanovisko k metropolitným regiónom v kľúčovom…

viac »
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›