Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Európska únia umožňuje mladým ľuďom pracovať alebo byť dobrovoľníkom v projektoch európskej solidarity

13.04.2017
Čo je to Európsky zbor solidarity? Ide o novú iniciatívu Európskej únie, ktorá je zameraná na mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú možnosť stať sa dobrovoľníkmi alebo pracovať na projektoch pomáhajúcim komunitám počas obdobia 2 až 12tich mesiacov. Táto iniciatíva…

viac »

Európska cena komunikácie s verejnosťou za rok 2017

11.04.2017
Európsky výbor regiónov v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, Radou Európskej únie, Európskou komisiou a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom organizuje 8. konferenciu EuroPCom, Európsku konferenciu o komunikácii s verejnosťou v dňoch 9. a 10. novembra 2017.    Vrámci…

viac »

European Transport Innovation Challenge 2017

10.04.2017
Výzva pre dopravné inovácie umožní odmeniť nápady mladých dopravných inovátorov v oblasti čistejšej a efektívnejšej budúcnosti v doprave. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre mobilitu a dopravu odštartovalo 29. marca iniciatívu Transport Innovation Challenge…

viac »

Následky katastrof vyriešime z eurofondov

29.03.2017
Zástupcovia regiónov, miest a obcí sa na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov zhodli na podpore návrhu Európskej komisie, že škody spôsobené prírodnými katastrofami by mali eurofondy vykrývať bez spoluúčasti žiadateľov.   „Primátori, starostovia, hajtmani…

viac »

Eurofondy majú slúžiť všetkým

06.03.2017
Bratislavský župan Pavol Frešo a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta sa v poľskej Varšave opätovne zhodli so zástupcami metropolitných regiónov V4 a spoločne pokračujú v boji metropolitných regiónov o eurofondy. Metropolitné regióny bývajú vďaka svojmu skreslenému…

viac »

BSK: Eurofondy na odborné vzdelávanie

28.02.2017
Župní poslanci na svojom pracovnom zasadnutí dňa 17. februára 2017 schválili predloženie žiadostí o eurofondy pri rekonštrukcii štyroch župných Centier odborného vzdelávania a prípravy. Celkový rozpočet je viac ako 13 mil. eur a spolufinancovanie župy bude na úrovni piatich percent.   „COVP…

viac »

Metropolitné regióny V4+ pokračujú v spolupráci

15.02.2017
Zástupcovia hlavných miest a regiónov vyšehradskej štvorky sa v stredu na spoločnom stretnutí v Bruseli počas plenárnej schôdze Európskeho výboru regiónov zhodli na spoločných krokoch pri vyjednávaní pravidiel kohéznej politiky po roku 2020. „Praha, Varšava, Budapešť aj Bratislava…

viac »

Župan Pavol Frešo v Bruseli: Inteligentný región je ohľaduplný k prírode

09.02.2017
Európsky výbor regiónov zorganizoval konferenciu Investovanie v Európe: vytvorenie koalície inteligentných miest a regiónov vo vzťahu k 3. priemyselnej revolúcii, ktorá je založená na inováciách v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetiky Agenda tzv. „smart cities and regions“, teda…

viac »

Slávnostný vianočný koncert „Koledy pre Európu“

30.01.2017
V stredu 14. decembra 2016 sa v priestoroch kráľovského kostola Svätého Jakuba v Bruseli ozývali krásne vianočné koledy krajín Európskej únie a ôsmich regiónov Slovenska.   Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Rozhlasom a Televíziou Slovenska, Ministerstvom…

viac »

Poslanci kraja sa aktívne zapájajú do európskych záležitostí

15.12.2016
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili v dňoch 13. až 15. decembra zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. Podpredseda BSK Ing. Igor Bendík viedol delegáciu poslancov Z BSK - Oskara Dobrovodského, Ing. Pavla Galamboša, Ing. arch. Mgr. art. Elenu Pätoprstú, Mgr. Lukáša Pokorného a Mgr. Petra Švarala…

viac »
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  Posledná ›