Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Diskusia župana Juraja Drobu s podpredsedami Európskeho parlamentu o zapojení regiónov do Konferencie o budúcnosti Európy

hlavná foto

Utorok 4. mája 2021, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba rokoval s podpredsedami Európskeho parlamentu Othmarom Karasom a Klárou Dobrev o väčšom zapojení miestnych a regionálnych samospráv do konzultácií v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, ktorej slávnostné zahájenie sa uskutoční 9. mája počas Dňa Európy v Štrasburgu.

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila viacjazyčnú digitálnu platformu, ktorá umožní občanom z celej EÚ zapájať sa do jednotlivých panelových diskusií, seminárov a podujatí za účasti vysokých politických predstaviteľov členských štátov ako aj zástupcov európskych inštitúcií.. Podľa bratislavského župana „potrebujeme širokú, skutočne inkluzívnu, transparentnú, geograficky a politicky vyváženú a decentralizovanú diskusiu o budúcnosti Európskej únie.“  Predseda BSK upozornil  na nevyvážené politické zloženie výkonnej rady konferencie. „Štatút riadneho člena majú iba zástupcovia niekoľkých európskych politických frakcií, zatiaľ čo väčšina  frakcií Európskeho parlamentu má štatút pozorovateľa, upresnil Juraj Droba.

Ďalej poznamenal, že zloženie plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy takmer úplne ignoruje 1 milión miestnych a regionálnych politikov zodpovedných za implementáciu právnych predpisov EÚ. „Obávam sa, že Konferencia o budúcnosti Európy riskuje zavedenie centralizovanej vízie pre Európu bez akýchkoľvek skutočných vstupov zo strany miestnej správy“, doplnil predseda BSK. Práve regionálni a miestni politici si zaslúžia väčšiu úlohu na konferencii. Či už priamym vstupovaním do rozpravy o nadstavení a fungovaní Európskej únie v budúcnosti, alebo zapájaním sa prostredníctvom Európskeho výboru regiónov, ktorý by podľa Juraja Drobu mal mať štatút riadneho člena plenárneho zasadnutia konferencie.    

Z toho dôvodu vyzval bratislavský župan Európsky parlament, aby zabezpečil nielen vlastné, predovšetkým politicky vyvážené, pôsobenie na plenárnom zasadnutí konferencie, ale aj „plnohodnotný priestor pre miestnych a regionálnych politikov, ktorí majú najbližšie k občanom, vnímajú ich reálne potreby, na základe ktorých prispôsobujú a následné zavádzajú európsku legislatívu   v prospech miestnych spoločenstiev.“

 


Počet zobrazení: 1670x