Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Hľadanie partnerských univerzít na výzvu v rámci programu Erasmus+

hlavná foto

Športové centrum Cyperskej Univerzity hľadá partnerské univerzity, ktoré by sa podieľali na projekte „Not-for-Profit European sport events“ pod záštitou programu Erasmus +. Termín na podanie projektu je do 15. mája 2014.
Cieľom projektu „Student´s Sports Festival“ je zorganizovať európsky športový univerzitný festival, ktorý ponúka študentom možnosť zúčastniť sa rôznych športových a súťažných aktivít, ale aj kultúrnych a vedeckých podujatí. Tento projekt prináša možnosť utuženia vzťahov, priateľstiev a spolupráce medzi univerzitami z rôznych krajín.
Ciele projektu sú: 1) Posilnenie vzťahov, priateľstiev a spolupráce medzi univerzitami zo severnej a južnej Európy 2) Podpora účasti študentov s odlišným kultúrnym, náboženským, ekonomickým a sociálnym zázemím 3) Podpora fyzickej aktivity študentov účasťou na športových podujatiach a dobrovoľníckych aktivitách 4) Podpora rodovej rovnosti v rámci športových akcií 5) Podpora záujmu o športové aktivity na dosiahnutie zdravého životného štýlu 6) Výmena názorov a osvedčených postupov pri športových aktivitách.
Na zorganizovanie tohto podujatia je potrebné zapojiť minimálne 12 univerzitných tímov z minimálne dvanástich členských štátov Európskej Únie. V prípade, že univerzita má záujem zúčastniť sa projektu „Student´s Sports Festival“,  prosím kontaktujte najneskôr do 25. marca 2014  pána Evandros VOTSIS, ktorý je zodpovedný za športové activity na Cyperskej unieverzite. Tel: 00357 22 894187, 00357 99 793266 (mobile), Fax: 00357 22 894190, Email: votsis.evandros@ucy.ac.cy alebo evandrosvotsis@gmail.com.  
Bližšie informácie nájdete tu.
FOTO: www.sxc.hu

 


Počet zobrazení: 862x