Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum

hlavná foto

Agentúra Európskej Únie pre základné práva (FRA)  v spolupráci s gréckym predsedníctvom organizovala dňa 5.3. 2014 konferenciu s názvom Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum.

Napriek existujúcemu článku 1 Charty základných práv Európskej Únie stanovujúcej ľudskú dôstojnosť ako nedotknuteľnú a článku 4 ustanovujúcim zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, násilie páchané na ženách postihujúce mnoho žien v rámci EÚ predstavuje zneužitie základných ľudských práv.

V roku 2011 bol prijatý Radou Európy Istanbulský Dohovor- prvý právne záväzný regionálny nástroj v Európe. Jeho obsahom je riešiť násilie páchané na ženách, ako napríklad fyzické, sexuálne a psychické násilie, prenasledovanie a sexuálne obťažovanie. Platnosť nadobúda po ratifikácií minimálne 10 členmi Rady Európy.

Hlavným problémom je, že väčšina obetí nenahlási násilie páchané na ženách. Navyše nedostatok informácií o rozsahu a charaktere tohto problému a málo nápomocný systém neprispieva k riešeniu danej situácie. Preto Agentúra Európskej Únie pre základné práva na žiadosť Európskeho parlamentu urobila zatiaľ najväčší prieskum v EÚ o násilí páchanom na ženách.

Výsledky prieskumu sú založené na odpovediach 42 000 žien z 28 členských štátov.

1.)    Fyzické a sexuálne násilie:
Až jedna z troch žien (33%) starších ako 15 rokov má skúsenosti s týmto druhom násilia. 8% žien sa priznalo, že za posledných 12 mesiacov sa stali obeťami fyzického a sexuálneho násilia, pričom až 22% žien starších ako 15 rokov uviedlo, že bolo zneužitých svojim momentálnym alebo predchádzajúcim partnerom. Na Slovensku až 34% žien potvrdilo vlastné skúsenosti s fyzickým a sexuálnym násilím.

2.)    Psychologické násilie:
Podobné výsledky zaznamenali aj v rámci psychologického násilia páchaného na ženách, kde až 43% opýtaných zažilo tento druh násilia. Slovensko sa umiestnilo v európskom priemere, čo predstavuje 40-49%.

3.)    Prenasledovanie:
18% žien v EÚ má skúsenosti aspoň raz v živote s prenasledovaním a 5% žien za posledných 12 mesiacov. Slovensko sa v tomto rebríčku znova nachádza v európskom priemere (10-19%).

4.)    Sexuálne obťažovanie:
Podľa prieskumu sa predpokladá, že so sexuálnym obťažovaním sa stretlo približne 45-55% žien (83 až 102 miliónov žien) starších ako 15 rokov. Na Slovensku sa 29% žien stalo obeťami sexuálneho obťažovania za posledných 12 mesiacov.

5.)    Skúseností detí s násilím:
Celkovo 35% žien uviedlo, že boli svedkami násilia vo veku menej ako 15 rokov. Slovensko zaznamenalo 36% žien, ktoré sa vo veku menej ako 15 rokov stretli aspoň s jedným druhom násilia (fyzickým, psychickým alebo sexuálnym).

Viac informácií o štatistikách celoeurópskeho prieskumu nájdete na tejto stránke.

Foto: www.sxc.hu


Počet zobrazení: 1115x