Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Barcelona- hlavné mesto inovácií v Európe

hlavná foto

Barcelona získala ocenenie hlavného mesta inovácií, ktoré udeľovala Európska Komisia, pretože  zavedením nových technológií priblížila mesto bližšie občanovi. Barcelonu si vybrala porota spomedzi konkurentov akými boli francúzsky Grenoble a holandský Groningen. Hlavnú cenu vo výške 500 000€ chce mesto použiť na financovanie ďalších inovatívnych projektov. Barcelona bola vyhlásená za hlavné mesto inovácií na dnešnom záverečnom ceremoniáli podujatia Innovation Convention 2014 v Bruseli.


V septembri roku 2011 mestská rada v Barcelone odsúhlasila projekt nazvaný „Barcelona ako mesto pre ľudí“, ktoré malo využiť nové technológie na posilnenie hospodárskeho rastu a blahobytu svojich občanov vďaka: iniciatíve sprístupnenia dát, ktoré ponúkajú cenné informácie pre občanov aj súkromný sektor; iniciatíve udržateľného rastu mesta prostredníctvom „inteligentného“ verejného osvetlenia a mobility; sociálnym inováciám; podpore vytvárania kontaktov medzi výskumnými strediskami, univerzitami, súkromným a verejným sektorom v rámci projektov; poskytovaniu „smart“ služieb  prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.


Inovácie sú dôležité pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a tiež sú základom európskej stratégie Európa 2020. Okrem toho dve tretiny európskeho obyvateľstva žije v mestách a ich bezprostrednom okolí, preto majú tieto oblasti kľúčovú úlohu pri vytváraní inovatívnejšej Európy. EÚ sa snaží oceniť iniciatívu miest, ktoré podporujú inovatívne riešenia, čoho dôkazom je ocenenie hlavného mesta inovácií. Viac informácií o ocenenom meste nájdete tu.

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 917x