Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Vojvodina ako „Európa v malom“

hlavná foto

Dňa 9.4. 2014 sa konalo stretnutie zástupcov menšín žijúcich v regióne Vojvodina v Srbsku. Podujatie bolo spoluorganizované európskou kanceláriou Vojvodina v Bruseli. Vojvodinský región sa označuje za Európu v malom vďaka svojej multikulturalite a šiestim oficiálnym jazykom. Autonómna provincia Vojvodina má 2,2 milióna obyvateľov, viac ako 20 národností a etnických skupín. V provincii sa nachádza 6 Národných rád zastupujúcich 6 národnostných menšín s ich oficiálnymi jazykmi- srbský, chorvátsky, slovenský, rusínsky, rumunský a maďarský.

Na podujatí mali možnosť predstavitelia štyroch Národných rád prezentovať svoju činnosť. Ako prvá sa predstavila slovenská menšina vo Vojvodine. Slovákov vo Vojvodine v súčasnosti žije okolo 52 000, avšak ich počet neustále klesá. Ako druhá bola prezentovaná maďarská menšina, ktorá je druhá najpočetnejšia po Srboch s počtov obyvateľov 250 000. Zaujímavosťou maďarskej menšiny je, že okolo 200 verejných organizácií pôsobí v ich záujme. Medzi kompetencie Národných rád patrí podávanie návrhov a stanovísk k návrhom zákonov. Všetky Národné rady sú spolufinancované z rozpočtu Srbska, z príspevkov provincie a z rozpočtov národných štátov odkiaľ pochádzajú menšiny žijúce vo Vojvodine. Napríklad Úrad premiéra SR poskytuje štipendiá pre slovenských Srbov, ktorí prídu študovať na slovenské univerzity. Negatívom pre Národné rady a menšiny všeobecne je rozhodnutie ústavného súdu Srbska a zmeny v ústave Srbska, ktorý zúžil kompetencie Národných rád.

V druhej časti vystúpili poslanci Európskeho parlamentu ktorí zastupujúci národné štáty menšín žijúcich vo Vojvodine a taktiež zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozširovanie EÚ. Ústrednou témou pre všetkých poslancov, ktorú rozoberali všetci poslanci bol stav prístupových rokovaní Srbska o vstupe do EÚ. Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozširovanie EÚ hovoril, že Srbsko intenzívne pracuje na splnení prístupových kapitol číslo 23 a 24 týkajúce sa otázok právneho štátu. Taktiež tvrdil, že regióny ako je Vojvodina by sa mali podieľať na negociačných procesoch. Následne vystúpil predseda delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom pán Eduard Kukan, ktorý nesúhlasí s názormi srbských politikov, ktorí vidia vstup Srbska do EÚ vo veľmi blízkej budúcnosti. Naopak, je potrebné, aby Srbsko konzistentne implementovalo európske acquis. Pán poslanec Kukan navštívil Slovákov žijúcich vo Vojvodine a vyzdvihoval ich kultúru a zvyky, ktoré sa tradujú z generácie na generáciu. V súčasnosti vo Vojvodine žije 6. a 7. generácia Slovákov. Podujatie, ktoré organizovala Vojvodina bolo úspešné aj vďaka pritiahnutiu viacerých rečníkov, ktorí zaujímavým spôsobom odprezentovali národnostné menšiny vo Vojvodine.  
 

Foto: Kancelária BSK v Bruseli


Počet zobrazení: 876x