Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Starostovia hovorili o udržateľnom energetickom rozvoji

hlavná foto

Zvyšovanie energetickej účinnosti a tiež dosiahnutie energetických úspor v mestách a obciach bolo cieľom seminára „Energy Day 2014“, ktorý sa konal na pôde Úradu Bratislavského kraja. Určený bol predovšetkým pre primátorov a starostov z Bratislavskej župy.

Ťažiskovou témou podujatia bolo verejné osvetlenie a aktuálne možnosti a trendy pri jeho rekonštrukcii. „Cieľom podujatia bolo prezentovať aktuálne možnosti pre mestá a obce v oblasti verejného osvetlenia a predstaviť najatraktívnejšie energeticky efektívne riešenia,“ povedal podpredseda BSK Martin Berta. Témou seminára bolo aj vyvlastňovanie a usporiadanie pozemkového vlastníctva. Účastníkom seminára bol predstavený tiež Dohovor primátorov a starostov ako aj aktivity Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov pre obdobie 2014 – 2020 a ich význam pre región.

Podujatie „Energy Day 2014 - Inteligentné energetické riešenia pre mestá a obce“ bolo organizované v rámci celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie s názvom „Európsky týždeň udržateľnej energie“ (EUSEW). EUSEW je najväčšou kampaňou v Európe na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, ktorá sa koná každoročne už od roku 2006. V priebehu júna sa konajú stovky lokálnych „energetický dní“ a to nielen v členských štátoch EÚ, ale tiež vo viacerých nečlenských štátoch v Európe a vo svete. Táto iniciatíva je koordinovaná Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre energetiku (DG ENER). Cieľom  EUSEW je šíriť príklady dobrej praxe a podporovať nové nápady za účelom dosahovania energetických a klimatických cieľov EÚ.

Pre viac info o Európskom týždni udržateľnej energie kliknite sem.

Logo: http://www.eusew.eu/ 


Počet zobrazení: 853x