Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Deň otvorených dverí 2015

hlavná foto

V sobotu 9. mája 2015 sa v priestoroch Európskeho výboru regiónov konalo predstavovanie regiónov Európy. Predstavovali sa turistické možnosti jednotlivých regiónov, tradičné jedlá či nápoje 42 regiónov, medzi ktorými nechýbal ani Bratislavský kraj, ktorý reprezentoval Slovensko ako jediný zástupca. Veľmi príťažlivé bolo kreslenie na tvár pre detských hostí. Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa o pamiatkach a atrakciách kraja, ako napríklad o malokarpatskej vínnej ceste alebo cyklomoste Slobody. Európsky výbor regiónov bol pre verejnosť otvorený od 10.00 do 18.00 a rôzne regióny v ňom  prezentovali rozmanitosť a príťažlivosť EÚ. Inštitúcie EÚ každý rok organizujú Deň otvorených dverí pre občanov EÚ pri príležitosti Dňa Európy, ktorý sa oslavuje 9. mája. Tradíciu nesie už od roku 1945, kedy to bol prvý deň mieru v Európe po ukončení Druhej svetovej vojny. O päť rokov neskôr, v roku 1950 bola prezentovaná Schumannova deklarácia predstavujúca návrh fungovania zjednotenej Európy podľa Roberta Schumanna, ktorou sa naštartoval integračný proces v Európe. S oslavami Dňa Európy už neodmysliteľne súvisí podujatie Open Doors, teda tradičné podujatie Dňa otvorených dverí, ktoré sprístupňuje európske inštitúcie širokej verejnosti. Svoje priestory a pracoviská takto návštevníkom predstaví Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada, ale aj Európsky výbor regiónov a Hospodársky a sociálny výbor. Toto podujatie sa koná okrem Bruselu aj v Štrasburgu a Luxemburgu a sprievodné aktivity vo všetkých členských krajinách EÚ. Občania EÚ sa majú možnosť dozvedieť  viac o fungovaní európskych inštitúcií, a zároveň si môžu prezrieť priestory, ktoré bývajú verejnosti počas roka neprístupné.  Vo všetkých inštitúciách EÚ prebiehajú rôzne diskusie, kvízy a koncerty, a zároveň sú pre návštevníkov pripravené aj  interaktívne informačné stojany.

FOTO: BSK

 
 
 
 

Počet zobrazení: 888x