Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Vyšehradská štvorka aj o problémoch regionálnych samospráv

hlavná foto

V dňoch 9. a 10. júna sa v Bratislave strenú zástupcovia hlavných miest a regiónov Vyšehradskej štvorky a Rakúska. Organizátorom Vyšehradského fóra je Bratislavský kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Nosnou témou rokovaní bude spolupráca v oblasti európskych záležitostí a koordinácia v rámci rozhodovacích procesov EÚ.

„Hlavné mestá a ich širšie regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri ekonomickom rozvoji krajín, majú vysoký inovatívny potenciál a koncentrujú pracovné príležitosti. Zároveň sa v nich však koncentruje väčšina najakútnejších problémov. Rastú sociálne a ekonomické nerovnosti, vyznačujú sa zlou dopravnou situáciou a chýbajúcou infraštruktúrou ale aj zhoršujúcou sa úrovňou životného prostredia,“ povedal predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo. Mnohé z týchto problémov zdieľajú aj mestá a regióny V4.

Slovenská republika prevzala v júli 2014 ročné predsedníctvo vo V4, čo predstavuje príležitosť aj pre mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj, aby na medzinárodnej scéne upozornili na hlavné výzvy, ktorým v súčasnosti čelia. „Na pôde Primaciálneho paláca sa v júni stretnú predstavitelia hlavných miest a regiónov Vyšehradskej štvorky a Rakúska. Nielen krajiny, ale aj mestá V4 trápia podobné problémy, boria sa s obdobnými prekážkami. Takéto stretnutie je preto vhodnou príležitosťou na to, aby sme si vymenili informácie a získali predstavu o tom, ako riešia problémy, ktoré trápia aj nás, v iných mestách a regiónoch našich susedných krajín,“ ocenil prínos podujatia Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Bratislavy. „Veľmi ma teší, že budeme mať reprezentantov na najvyššej úrovni, ktorí môžu pokračovať vo veľmi významnej tradícií spolupráce V4 a Rakúska nielen na báze tej úplne najvyššej, teda štátnej, ale aj spolupráce hlavných miest a krajov, na ktorých území hlavné mesta ležia,“ dodal Pavol Frešo.

„Pripravuje sa konferencia Vyšehradskej štvorky na úrovni samospráv. My ako kraj to veľmi vítame, pretože vzájomná informovanosť medzi nami je veľmi potrebná a niekedy je to iné, ako na tej najvyššej úrovni,“ uviedol hejtman Stredočeského kraja Miloš Petera. 

Vyšehradské fórum sa bude zaoberať aj problematikou decentralizácie, kompetencií a financovania samospráv. Okrem zástupcov hlavných miest krajín V4 a Rakúska sa fóra zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Peštianskej župy, Dolného Rakúska, Mazovského vojvodstva a Stredočeského kraja.

Kliknite si na oficiálnu stránku Vyšehradského fóra. 

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 753x